M
15:05 | 27/06/2019

Hết 5 tháng, Hà Nội giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 15,3% kế hoạch

(LĐTĐ) Tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 của toàn thành phố Hà Nội chậm, nhất là ở cấp Thành phố. Hết 5 tháng, toàn Thành phố mới giải ngân được 15,3% kế hoạch vốn giao, ước giải ngân hết 6 tháng khoảng 31% (đạt 32,2% kế hoạch giao đầu năm). Mức giải ngân đạt được thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018.

het 5 thang ha noi giai ngan von dau tu cong chi dat 153 ke hoach Giải ngân vốn vay 1 tỷ 490 triệu đồng cho đoàn viên
het 5 thang ha noi giai ngan von dau tu cong chi dat 153 ke hoach 4 tháng đầu năm: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16,45%
het 5 thang ha noi giai ngan von dau tu cong chi dat 153 ke hoach Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Sáng 27/6, tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã Quý II/2019, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền đã trình bày báo cáo kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm của Thành phố.

het 5 thang ha noi giai ngan von dau tu cong chi dat 153 ke hoach
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Theo đó, UBND Thành phố đã giao kế hoạch vốn đầu tư tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 với tổng số vốn: 44.917,393 tỷ đồng; bao gồm: Chi đầu tư cấp Thành phố: 29.019.503 tỷ đồng, trong đó bó trí kế hoạch vốn thực hiện 184 dự án xây dựng cơ bản tập trung với tổng vốn 16.612,096 tỷ đồng. Chi đầu tư cấp huyện: 15.897,89 tỷ đồng.

Đối với nhiệm vụ chi đầu tư cấp huyện, một số quận, huyện đã phân bổ và giao kế hoạch vốn tăng thêm so với mức vốn kế hoạch Thành phố giao. Theo đó tổng kế hoạch vốn cho chi đầu tư cấp huyện là 21.034,779 tỷ đồng, tăng 5.136,889 tỷ đồng. Đối với kế hoạch chi đầu tư cấp Thành phố, ngày 09/4/2019 tại kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố đã phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cấp Thành phố với mức vốn tăng thêm là 1.972,5 tỷ đồng.

Như vậy, với việc cấp huyện giao thêm và cấp Thành phố bổ sung kế hoạch vốn cấp Thành phố, tổng kế hoạch vốn cho đầu tư của toàn Thành phố đến nay là 50.026,782 tỷ đồng, trọng đó chi ngân sách cấp Thành phố là 30.992,003 tỷ đồng; chi ngân sách cấp huyện là 21.034,779 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện các dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố: Đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 117/126 dự án; đã khởi công 28/126 dự án khởi công mới năm 2019. Đã hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư 25 dự án trong tổng số 105 dự án đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án đên 31/10/2018.

Đã hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 26 dự án trong 99 dự án cần hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; 18 dự án đã hoàn thành thủ tục thẩm định, để trình HĐND Thành phố phê duyệt tại kỳ họp tháng 7/2019.

Về giải ngân kế hoạch vốn, hết 5 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố đã giải ngân 6.871 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch giao đầu năm; Ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố thực hiện chi khoảng 14.467 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch giao (đạt 32,2% kế hoạch giao đầu năm).

Nhìn chung, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019 của toàn Thành phố là chậm, nhất là ở cấp Thành phố. Hết 5 tháng, toàn Thành phố mới giải ngân được 15,3% kế hoạch vốn giao, ước giải ngân hết 6 tháng khoảng 31% (đạt 32,2% kế hoạch giao đầu năm).

Sau 5 tháng triển khai kế hoạch, chỉ một số ít đơn vị có kết quả giải ngân khá, còn lại là thấp, dưới mức bình quân chung của Thành phố. Cụ thể, đối với giải ngân vốn xây dựng cơ bản cấp Thành phố, các đơn vị có kết quả giải ngân khá như là: UBND quận Hà Đông (89%), UBND huyện Đan Phượng (51%), UBND huyện Quốc Oai (49%), UBND huyện Thanh Oai (45%). Thành phố đều có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung, như: Ban Nông nghiệp (12%), Ban Giao thông (3%)…

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền, ngoài vướng mắc do phải thực hiện quyết định mới về giải ngân của Chính phủ, việc giải ngân chậm còn do sự phối hợp giữa các ngành, các cấp với chủ đầu tư chưa được tốt trong quá trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính khi triển khai thực hiện dự án đầu tư theo kế hoạch Thành phố giao.

Nguyễn Công

Nguồn :