M
12/03/2021 18:24

Hà Nội: Ưu tiên người dân tái định cư được thuê ki-ốt kinh doanh dịch vụ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 quy định đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội trong đó ưu tiên các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư thuê nếu có nhu cầu và thông qua đấu giá.

Kỳ cuối: Sớm giải quyết vướng mắc, sử dụng có hiệu quả Kỳ II: Phát huy vai trò điểm gắn kết cộng đồng Kỳ I: Gỡ "rào cản" nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu tái định cư

Theo đó, đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố giao quản lý phải dành tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ của nhà chung cư đó cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư thuê (nếu có nhu cầu) thông qua đấu giá.

Trường hợp sau 2 lần tổ chức đấu giá cho thuê mà không có hộ gia đình, cá nhân nào thuộc diện tái định cư tham gia thì sẽ tổ chức đấu giá cho thuê với đối tượng tham gia mở rộng cùng với 2/3 diện tích kinh doanh dịch vụ còn lại.

Hà Nội: Ưu tiên người dân tái định cư được thuê ki-ốt kinh doanh dịch vụ
Theo quy định mới, các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư được ưu tiên thuê tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh dịch vụ của tòa nhà nếu có nhu cầu và phải thông qua đấu giá.

Về giá khởi điểm, bước giá, quyết định quy định rõ nguyên tắc xác định giá khởi điểm được xác định trên cơ sở giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành hằng năm. Bước giá là khoản tiền chênh lệch tối thiểu giữa mức giá trả so với mức giá khởi điểm. Số tiền quy định về bước giá được phê duyệt cùng với giá khởi điểm bởi Giám đốc Sở Tài chính.

Quyết định quy định rõ thời hạn thuê không quá 5 năm và phải trả tiền thuê hằng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ nhà theo quy định hiện hành.

Trước đó, tại Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước, tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn (có hiệu lực từ ngày 2/9/2018), Thành phố quy định nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ sẽ được sử dụng để hỗ trợ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác quản lý vận hành nhà chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố.

Tuấn Dũng

Nguồn :