M
06/03/2021 20:18

Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục

(LĐTĐ) Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Công văn số 460/SNV-CCVC gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã về việc hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020.

52% người lao động sẽ đi tìm việc làm mới trong vòng 3-6 tháng tới Hà Nội tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức Hà Nội: Tuyển dụng 3.960 giáo viên, nhân viên

Ngày 18/2/2021, Sở Nội vụ Hà Nội đã có Thông báo số 354/TB-SNV về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid-19. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Nội vụ Hà Nội thông báo lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020.

Theo đó, ở vòng 1, đối với thi tuyển, từ ngày 3/3 đến ngày 10/3: Công bố nội dung tài liệu ôn tập các phần thi trắc nghiệm vòng 1 (phần Ngoại ngữ và Kiến thức chung), nội dung ôn tập vòng 2; Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban đề để chuẩn bị đề, đáp án vòng 2; Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn đối với giáo viên, nhân viên.

Hà Nội: Tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục
Sở Nội vụ Hà Nội thông báo lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020.

Từ ngày 11/3 đến ngày 20/3: Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức vòng 2. Trước ngày 13/3: Thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, số lượng phòng thi, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi của từng Hội đồng thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Hà Nội và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng…

Từ ngày 14/3 đến ngày 20/3: Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã chủ động thành lập Ban coi, tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế trước ngày thi; tổ chức thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung trên máy vi tính (có lịch thi cụ thể đối với từng quận, huyện, thị xã); giải quyết các thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca.

Đối với xét tuyển, từ ngày 3/3 đến ngày 10/3: Công bố nội dung tài liệu ôn tập vòng 2; Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban đề thi để chuẩn bị đề, đáp án vòng 2… Từ ngày 11/3 đến ngày 20/3: Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức vòng 2.

Ở vòng 2, đối với các đơn vị tổ chức vòng 2 bằng bài viết 180 phút, trước ngày 21/3: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 trên trang web và niêm yết tại trụ sở các đơn vị (các đơn vị thi tuyển không xếp lại số báo danh, vẫn giữ số báo danh tại vòng 1). Ngày 26/3: Tập trung thí sinh, xem số báo danh, phòng thi, học tập quy chế thi viết, phổ biến chi tiết lịch thi. 7h30 ngày 27/3: Tổ chức thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành tại các quận, huyện, thị xã.

Từ ngày 28/3 đến ngày 31/3: Công bố điểm bài thi viết. Từ ngày 1/4 đến ngày 15/4: Nhận đơn phúc khảo. Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4: Chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo. Từ ngày 21/4 đến ngày 25/4: Thông báo kết quả thi tuyển. Từ ngày 26/4: Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển; tập hợp văn bản, lưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đợt này là 3.960 người, bao gồm 3.674 giáo viên và 286 nhân viên.

Cụ thể, trong số 3.674 giáo viên, có 790 giáo viên mầm non, 1.723 giáo viên tiểu học và 1.161 giáo viên trung học cơ sở. Trong số 286 nhân viên, có 166 nhân viên thư viện và 120 nhân viên văn thư.

Đối với các đơn vị tổ chức vòng 2 bằng thực hành hoặc phỏng vấn, trước ngày 21/3: Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã hoàn thành chuẩn bị đề, đáp án sát hạch, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức sát hạch bằng thực hành, phỏng vấn; thông báo đến thí sinh về quy trình tổ chức làm bài kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng thực hành, phỏng vấn; quy định về những loại vật dụng, tài liệu thí sinh được mang vào phòng làm bài kiểm tra sát hạch; niêm yết số báo danh, phòng, sơ đồ, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch; tập trung thí sinh, khai mạc, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm tập trung xem số báo danh.

Từ ngày 22/3 đến ngày 30/3: Tổ chức sát hạch bằng thực hành hoặc phỏng vấn đối với giáo viên, nhân viên. Từ ngày 31/3 đến ngày 5/4: Thông báo điểm sát hạch vòng 2. Từ ngày 6/4 đến ngày 15/4: Giải quyết khiếu nại (nếu có). Từ ngày 16/4 đến ngày 25/4: Thông báo kết quả sát hạch. Từ ngày 26/4: Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển; tập hợp văn bản, lưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

T.P

Nguồn :