Hà Nội tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 22/12, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Cán bộ, công chức phải gần dân, lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ Hướng tới nền hành chính phục vụ để phòng chống tham nhũng, tiêu cực Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô

Năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp, nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn.

Hà Nội: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Lương Toàn)

Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 14/14 nhiệm vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao (đạt 100% kế hoạch). Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành 1 Nghị quyết, 1 Chương trình, 1 Đề tài, 10 Đề án, 20 Quy chế, quy định và 4 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với 29 tập thể, cá nhân; phối hợp tham mưu thành lập 3 Đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, 17 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21 và Chương trình số 10 của Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung tham mưu, triển khai Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong năm 2022, toàn Thành phố thành lập 99 tổ chức đảng (đạt 145,6%), kết nạp 894 đảng viên mới trong các doanh nghiệp (đạt 197,4%); thành lập 884 tổ chức đoàn thể, với 59.364 đoàn viên, hội viên.

Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị ủy đã thành lập được Đảng bộ khối doanh nghiệp. Trong thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, toàn Thành phố đã củng cố được 28/39 tổ chức cơ sở đảng (đạt 71,8%), còn 11 tổ chức cơ sở đảng (28,2%) cần tiếp tục củng cố.

Công tác đánh giá cán bộ dần đi vào nề nếp, thường xuyên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Tính đến 30/11/2022, toàn Thành phố có 177.379 tài khoản dùng trên phần mềm đánh giá. Tỷ lệ đánh giá hàng tháng trên phần mềm đạt 95,68%.

Đồng thời, tập trung đôn đốc, hướng dẫn và cơ bản hoàn thành công tác Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Đến 30/9/2022, đã có 17.332/17.332 Chi bộ tổ chức Đại hội (đạt 100%).

Hà Nội: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ thi đua cho các tập thể. (Ảnh: Lương Toàn)

Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp tham mưu 5 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với 15 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Thành phố về thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy, các quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm; 3 Đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, 17 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21 và công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, Ban Tổ chức Thành ủy là đơn vị đầu tiên thuộc khối cơ quan đảng, đoàn thể triển khai thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng với 3 chức danh theo Đề án 21 của Thành ủy…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã đạt được trong năm vừa qua.

Về nhiệm vụ năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, tinh thần chung là tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cụ thể hoá và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Chương trình số 01, Nghị quyết số 04 của Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trước mắt Ban Tổ chức Thành ủy, các cấp ủy cần khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Hà Nội: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Lương Toàn)

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy cần quan tâm, tập trung tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương và Thành ủy đã ban hành trong năm 2022 và những năm trước đó để sớm đưa các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, tập trung tham mưu Thành ủy chỉ đạo, triển khai tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Tiếp tục triển khai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và tinh giản biên chế theo kế hoạch…; nghiên cứu triển khai mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Triển khai vận hành 02 phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và “Sổ tay điện tử đảng viên”.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn huyện Phú Xuyên đổi mới, sáng tạo “hướng về cơ sở, vì người lao động”

Công đoàn huyện Phú Xuyên đổi mới, sáng tạo “hướng về cơ sở, vì người lao động”

(LĐTĐ) Ngày 1/6, Đại hội Công đoàn huyện Phú Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trang trọng, với sự tham dự của 192 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

Tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

(LĐTĐ) Việc xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước trong hoạt động viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.
Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

Năm 2024, Quốc hội xem xét thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)

(LĐTĐ) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với tỷ lệ 90,28 % đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).
TP.HCM:  Ban hành quy trình phối hợp xử lý các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em

TP.HCM: Ban hành quy trình phối hợp xử lý các vụ xâm hại, bạo lực trẻ em

(LĐTĐ) Để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục một cách nhanh chóng, chính xác, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban hành quy trình nhằm chi tiết hóa cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, cụ thể hóa trách nhiệm của các cá nhân, tập thể từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, quận, huyện đến các ngành; xử lý đồng bộ, nhanh chóng, nghiêm minh các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại.
Hoài Đức: 109 hộ dân xã An Thượng được chi trả tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

Hoài Đức: 109 hộ dân xã An Thượng được chi trả tiền bồi thường dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Mới đây, 109 hộ gia đình, cá nhân xã An thượng có đất và tài sản trên đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 4 được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 5.
App EVNHANOI: Dễ dàng quản lý lượng điện tiêu thụ qua tính năng “Ước tính điện năng tiêu thụ của thiết bị”

App EVNHANOI: Dễ dàng quản lý lượng điện tiêu thụ qua tính năng “Ước tính điện năng tiêu thụ của thiết bị”

(LĐTĐ) Để tránh “méo mặt” khi nhận hóa đơn tiền điện lúc thời tiết chuyển mùa nắng nóng, khách hàng nên kiểm soát chỉ số tiêu thụ điện hằng ngày, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí và rơi vào bậc thang giá cao.
Hà Nội: Khai mạc Tuần lễ mận, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023

Hà Nội: Khai mạc Tuần lễ mận, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023

(LĐTĐ) Tối 1/6, tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (Hà Nội), dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sơn La, Trung Tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023.

Tin khác

Hà Nội mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

Hà Nội mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng khối chính quyền; xem xét, quyết định trường hợp không thực hiện thi tuyển đối với một số chức danh có yêu cầu kiện toàn cấp bách hoặc đặc thù...
UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến phương án điều chỉnh giá nước sạch

UBND thành phố Hà Nội cho ý kiến phương án điều chỉnh giá nước sạch

(LĐTĐ) Tập thể Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã thảo luận về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; cho ý kiến về phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn…
Hà Nội phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

Hà Nội phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 29/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em thành phố Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
Hà Nội: Bồi dưỡng nâng cao năng lực Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã

Hà Nội: Bồi dưỡng nâng cao năng lực Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là lớp cuối cùng trong tổng số 5 lớp được Thành ủy tổ chức trong quý I và quý II/2023.
Thống nhất chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

Thống nhất chủ trương nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo Kết luận về chủ trương Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn (khu 7), tỷ lệ 1/2.000 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Quận Nam Từ Liêm: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

Quận Nam Từ Liêm: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

(LĐTĐ) Chiều 23/5, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Công chức, viên chức phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong tháng 5/2023

Công chức, viên chức phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong tháng 5/2023

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong tháng 5/2023.
Lập đề án quản lý vỉa hè, đảm bảo hài hòa an ninh trật tự với phát triển kinh tế

Lập đề án quản lý vỉa hè, đảm bảo hài hòa an ninh trật tự với phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Theo văn bản của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu, lập Đề án quản lý vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Thành phố, hoàn thành trong quý 4/2023.
Phải giữ bằng được sông Thiếp ở huyện Đông Anh

Phải giữ bằng được sông Thiếp ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án thành lập quận và thành lập các phường thuộc huyện Đông Anh, tại cuộc họp mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Thường trực Thành ủy đồng ý về chủ trương cho phép huyện Đông Anh lập Đề án đầu tư phát triển sông Thiếp trên địa bàn và phải giữ bằng được con sông này, ưu tiên giữ gìn môi trường.
Phát huy nguồn lực tri thức để phát triển Thủ đô Hà Nội

Phát huy nguồn lực tri thức để phát triển Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn phong đã chủ trì Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025”.
Xem thêm
Phiên bản di động