Hà Nội: Thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực nhà nước khi thí điểm chính quyền đô thị

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc tăng cường các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đặc biệt là Thường trực HĐND Thành phố.
Lấy phiếu tín nhiệm năm 2023: 10 trường hợp có trên 50% tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" Tích cực đổi mới, sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững

Tăng cường giám sát, mở rộng hoạt động tiếp xúc cử tri

Ngày 25/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Trong tham luận gửi đến Hội nghị, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm qua HĐND Thành phố đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Qua đó, thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực Nhà nước đối với bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt trong điều kiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án số 15-ĐA/TU về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 15/ĐA-TU, các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án đã được HĐND các cấp nỗ lực triển khai, cơ bản hoàn thành và bước đầu đã có chuyển biến rõ nét. Các Tổ đại biểu HĐND Thành phố và HĐND các quận, thị xã (không tổ chức HĐND phường) đã chủ động thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, đồng thời tăng cường giám sát, mở rộng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp để bảo đảm vai trò đại diện của nhân dân trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Với chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND đã ban hành các cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở để UBND và chính quyền các cấp thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các cơ chế, chính sách cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Để đảm bảo tính khoa học, bài bản và thống nhất trong tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành kế hoạch định hướng xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố cả nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch xây dựng Nghị quyết hằng năm để đôn đốc UBND Thành phố trong việc xây dựng, trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết.

Hà Nội: Thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực nhà nước khi thí điểm chính quyền đô thị
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Trong những năm qua, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện bài bản, thiết thực, hiệu quả. HĐND đã xác định đúng vấn đề, đúng trọng tâm, nội dung, đối tượng cần giám sát; không để trùng lắp về nội dung, thời gian, đối tượng, địa điểm; giám sát, tái giám sát đến cùng; tổ chức giám sát công khai, sát dân, sát cơ sở, có kết hợp giữa giám sát chung với giám sát thường xuyên, giữa giám sát qua văn bản với đi giám sát thực tế ở cơ sở, trong đó có giám sát cấp thực thi ở dưới cấp sở ngành, quận, huyện...

Tăng cường các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Thành phố đã tổ chức được 68 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề; chất vấn 10 nội dung tại các kỳ họp của HĐND Thành phố; Thường trực HĐND Thành phố tổ chức 1 phiên chất vấn và 3 phiên giải trình.

Trong điều kiện thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tại các nơi không tổ chức HĐND phường; Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố và quận duy trì tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; các thông tin nổi bật trên các cơ quan thông tấn báo chí, dư luận xã hội liên quan đến các chủ trương chính sách, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, các vấn đề dân sinh bức xúc... Qua đó, toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp đầy đủ.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét quyết định ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi), Thường trực HĐND thành phố Hà Nội kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc tăng cường các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đặc biệt là Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội.

Theo đó, ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thì trong thời gian HĐND Thành phố không họp, HĐND Thành phố giao Thường trực HĐND Thành phố thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến quyết định các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp, quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công và quyết định việc hỗ trợ cụ thể căn cứ vào dự toán ngân sách hằng năm…

Đồng thời, để phù hợp với các yêu cầu hoạt động của HĐND Thành phố, đề nghị Quốc hội quan tâm và giao HĐND Thành phố quyết định về số lượng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND Thành phố hoạt động chuyên trách, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách các Ban của HĐND Thành phố và các biện pháp để đổi mới hoạt động của HĐND Thành phố đảm bảo thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng đề nghị bổ sung trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND nội dung quy định về việc HĐND, Thường trực HĐND cấp trên giám sát HĐND, Thường trực HĐND cấp dưới trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật; bổ sung quy định cụ thể hơn về việc HĐND, Thường trực HĐND giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan. Đồng thời quy định về cơ chế xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật của các chủ thể thông qua hoạt động giám sát.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu bổ sung các quy định, chế tài đối với các cá nhân, tổ chức cố tình không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc kéo dài thời gian thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của các Đoàn giám sát HĐND trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và quy định liên quan đến hoạt động của HĐND; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sớm hoàn thành hướng dẫn về Quy chế mẫu hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ

Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Trong đó, một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc bổ sung dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ trong dự án Luật.
Nhà ở cho Công nhân lao động phải quyết liệt thực hiện trong năm 2024 - 2025

Nhà ở cho Công nhân lao động phải quyết liệt thực hiện trong năm 2024 - 2025

(LĐTĐ) Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Vấn đề căn cốt nhất đối với công nhân lao động là nhà ở. Thành phố đã có chương trình, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tuy nhiên đến nay vẫn chậm cho nên trách nhiệm là phải làm quyết liệt trong năm 2024 - 2025, để khởi công được và có những dự án hoàn thành, có quỹ nhà cung cấp cho người lao động. Bên cạnh đó, phải thực tế hơn chính sách tiếp cận, từ hồ sơ, thủ tục, quy trình và thực tế hơn các chính sách hỗ trợ, đúng đối tượng, để những người đáng được hưởng phải được hưởng.
Thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường

Thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.
Doanh nghiệp chân chính không hướng tới mục tiêu lợi nhuận thô kệch

Doanh nghiệp chân chính không hướng tới mục tiêu lợi nhuận thô kệch

(LĐTĐ) "Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận" là quan điểm quá đơn giản và lạc hậu. Rõ ràng mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp phải là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng chứ không chỉ là mục tiêu lợi nhuận thô kệch.
Phụ nữ Thanh Trì ra mắt mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu

Phụ nữ Thanh Trì ra mắt mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 70 năm Giải phóng huyện Thanh Trì, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì phối hợp với xã Yên Mỹ tổ chức ra mắt mô hình Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử kiểu tại Khu Văn chỉ xã Yên Mỹ.
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Hội đồng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và các bị cáo trong vụ án tại Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh.
Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở xã hội để thu hút lực lượng công nhân lao động

Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở xã hội để thu hút lực lượng công nhân lao động

(LĐTĐ) Đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh, công nhân lao động huyện Sóc Sơn kiến nghị lãnh đạo huyện tạo điều kiện giúp cho người lao động được thuận tiện hơn trong thủ tục xin giấy tạm trú, tạm vắng; nghiên cứu phương án xây dựng các khu nhà ở xã hội…

Tin khác

Quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

Quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

(LĐTĐ) Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy rạng sáng ngày 24/5, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Nam Từ Liêm đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị nạn trong vụ cháy.
Sơn Tây: Nỗ lực xây dựng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Sơn Tây: Nỗ lực xây dựng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây đã khen thưởng 11 tập thể, 67 thầy giáo, cô giáo và 196 học sinh tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” thị xã Sơn Tây năm học 2023-2024.
Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (22 và 23/5), Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Oai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V

Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Long Biên đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Đại hội, qua hiệp thương, bà Vũ Thị Thành được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

(LĐTĐ) Ngày 23/5, tại Khu di tích lịch sử Đá Chông (huyện Ba Vì), Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ báo công dâng Bác; sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024.
Quận Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Quận Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, các ý kiến, đề xuất của người dân đã được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền quận trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.
6 học sinh xuất sắc của Trường THPT Chu Văn An vinh dự được kết nạp vào Đảng

6 học sinh xuất sắc của Trường THPT Chu Văn An vinh dự được kết nạp vào Đảng

(LĐTĐ) Chiều 22/5, Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 6 học sinh xuất sắc của Trường.
Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

Sôi nổi cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Ngày 20/5, các trường tiểu học và trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn quận Tây Hồ đồng loạt tổ chức Sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”. Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của quận Tây Hồ chào mừng, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP. Hà Nội

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP. Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết Công an thành phố Hà Nội và 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Thành phố đã trang trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình "Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức Phù điêu Bác Hồ với Công an Thủ đô" tại trụ sở chính Công an Thành phố (số 87, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm); tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố.
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân vừa tổ chức Chung khảo Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động