M
12:37 | 09/03/2019

Hà Nội tăng cường quản lý chất thải y tế

(LĐTĐ) Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập, phòng y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện quản lý chất thải y tế.

tang cuong thuc hien quan ly chat thai y te Chất thải y tế tăng, quản lý phải càng chặt
tang cuong thuc hien quan ly chat thai y te Kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải; hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường;

Rà soát, bổ sung, xây dựng các qy định, quy trình quản lý chất thải y tế tại đơn vị; tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời và xử lý chất thải y tế theo quy định; Đảm bảo nước thải y tế được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

ha noi tang cuong quan ly chat thai y te
Các túi nhau thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được bảo quản trong tủ lạnh với nhiệt độ dưới 8 độ C trước khi được chuyển đi xử lý. (Ảnh: Hồng Hải).

Các đơn vị phải phân công rõ người chịu trách nhiệm quản lý trong từng khâu đoạn thu gom, khu vực lưu giữ vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại đơn vị đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm về quản lý chất thải và bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế.

Đối với phòng y tế các quận, huyện, thị xã, Sở Y tế yêu cầu kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất hoạt động quản lý chất thải, bảo vệ môi trường tại cơ sở y tế trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; Phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, công an trên địa bàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế; Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế kết hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý nước thải theo đúng quy định.

Trước đó, Sở Y tế cũng cho biết, sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra chuyên môn về dược. Đây là kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác nghiệp vụ, chuyên môn về dược trên địa bàn Hà Nội năm 2019.

Với các cơ sở trực thuộc, ngành y tế Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra việc thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược; cơ sở vật chất và các quy trình kỹ thuật cho hoạt động dược; cung ứng thuốc; sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc kịp thời, đầy đủ và có chất lượng; hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả; tuân thủ các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ hiện hành của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tại các cơ sở khám chữa bệnh của Trung ương, Bộ, Ngành nằm trên địa bàn thành phố, Sở sẽ kiểm tra công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc và công tác thu hồi thuốc; thực hiện quy định về giá thuốc; cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung cấp địa phương cũng như kiểm tra việc thực hiện quy định về giá thuốc; việc tuân thủ các quy định chuyên môn, nghiệp vụ hiện hành của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bao gồm cả bán buôn và bán lẻ... của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trên địa bàn.

Sở Y tế yêu cầu công tác kiểm tra phải công khai, có tính chất phòng ngừa, hướng dẫn cho các cơ sở, đơn vị tuân thủ các quy định chuyên môn, nghiệp vụ về dược đồng thời, qua công tác thanh kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của cơ sở, từ đó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Minh

Nguồn :