M
14/07/2020 16:48

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì họp về tổ chức bộ máy, biên chế

(LĐTĐ) Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ 18 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Tìm giải pháp "tăng tốc" quy hoạch hai bên bờ sông Hồng

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nội dung công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế. Trong đó, Thành phố đã tập trung triển khai việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn.

Đến nay, toàn Thành phố đã có 11 quận, huyện, thị xã, 515/579 (88,9%) xã, phường, thị trấn và 3.520/7.527 (46,7%) thôn, tổ dân phố tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách; toàn Thành phố cũng giảm được 2.708 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp (giảm 34%, từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ dân phố).

0550 image gallery 4
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phê duyệt, ban hành Đề án 32-ĐA/TU ngày 19/6/2020 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, bắt đầu thực hiện từ 1/7/2020. Theo đó, sẽ giảm 4 lãnh đạo cấp phó (16%), giảm 13 lãnh đạo cấp phòng/ban (21,67%). Ở cấp huyện trung bình giảm từ 3-4 cấp phó chuyên trách.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố đã thống nhất phương án sắp xếp 2 chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp (từ 21 xuống 10, giảm 11 trường) và các cơ sở bảo trợ xã hội (từ 12 cơ sở còn 5 cơ sở)...

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Thành phố đã chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 171-KH/TU về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đến nay cơ bản hoàn thành 2/3 nội dung.

Về phương án tổ chức mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà báo cáo, tính đến 10/8/2020, sẽ kết thúc 2 năm thí điểm theo Quyết định 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Xây dựng để tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thí điểm và xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương về mô hình tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện. Trên cơ sở đó, liên Sở Nội vụ và Sở Xây dựng đã có tờ trình, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xin ý kiến Ban Chỉ đạo, trình Chính phủ tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện như hiện nay, thời gian thí điểm 3 năm, kể từ ngày 10/8/2020.

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, song, Ban Chỉ đạo Thành phố đã lãnh đạo tập trung, chỉ đạo quyết liệt, gắn thực hiện việc quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tiến độ và chất lượng công việc đáp ứng yêu cầu.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao kết quả sắp xếp các thôn, tổ dân phố và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách; cùng với đó, Thành phố có các hình thức tôn vinh, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn nghỉ công tác do sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm, điều này thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm của Thành phố.

Từ nay đến cuối năm, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo bám sát các nội dung, nhiệm vụ công tác cả năm để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt hơn công tác truyền thông về thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Công chức và Luật Viên chức để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức và người dân. Trong quá trình thực hiện, cần quán triệt và thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo sự công bằng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung hoàn thành việc sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp và các cơ sở bảo trợ xã hội; 2 chi cục và 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng mô hình tổ chức Trung tâm điều hành thông minh Thành phố, trước mắt, tập trung thực hiện chức năng điều hành giao thông thông minh… Đặc biệt, hoàn thành việc xét tuyển đối với giáo viên hợp đồng có đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo chỉ đạo của Thành phố và Bộ Nội vụ, đảm bảo cơ bản tuyển hết những trường hợp đủ điều kiện.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả 2 năm thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để báo cáo Chính phủ tiếp tục cho phép thực hiện thí điểm mô hình này.

Hoàng Phúc

Nguồn :