Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Thành phố duy trì và vận hành ổn định hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hòm thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp; hệ thống thông tin báo cáo, triển khai cấp hơn 39 nghìn chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch điện tử.
Đáp ứng tiêu chí xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số Quận Nam Từ Liêm: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Theo đó, công tác CCHC của Thành phố đã có chuyển biến tích cực, rõ nét, kết quả CCHC được Trung ương và người dân ghi nhận, đánh giá cao, chỉ số PARINDEX năm 2022 của Thành phố xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2023, thành phố Hà Nội xác định ưu tiên triển khai phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC. Thành phố đã kiện toàn, hợp nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố thành Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số thành phố Hà Nội; chỉ đạo, xây dựng và triển khai Kế hoạch, văn bản các nhiệm vụ của các ngành liên quan đến xây dựng chính quyền số, chuyển đổi, đảm bảo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy.

UBND Thành phố cũng ban hành các kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ban hành 4 quy chế quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Thành phố; ban hành quy định bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố; hoàn thành cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản mới nhất, hoàn thành việc xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP).

Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ảnh HL

Đồng thời, vận hành chính thức 4 hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung quan trọng, cốt lõi, gồm: Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố; Kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo; Ứng dụng quản lý cuộc họp Ban cán sự đảng UBND Thành phố, UBND Thành phố và sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu với các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thành phố đã hoàn thành hạng mục thuê dịch vụ công nghệ thông tin; thực hiện rà soát các hiệu năng tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố theo các quy định hiện hành; kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư theo yêu cầu Đề án 06 của Chính phủ.

Đồng thời, kết nối với VNPost; tổng đài, tin nhắn SMS; đẩy mạnh kê khai thuế điện tử; triển khai các nhiệm vụ về việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố, đạt 99,99%.

Thành phố cũng duy trì và vận hành ổn định hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hòm thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp; hệ thống thông tin báo cáo, triển khai cấp hơn 39 nghìn chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện TTHC, giao dịch điện tử. Thành phố đã tiếp nhận 257 phản ánh, kiến nghị qua kênh Zalo, trong đó 139/257 phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác giải quyết TTHC đã được chuyển đến cơ quan chuyên môn để giải quyết và phản hồi cho người dân, doanh nghiệp…

Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính
Cán bộ Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh HL

Vận hành hệ thống họp trực tuyến liên thông 2 cấp, 3 cấp

Thực hiện chỉ đạo, kế hoạch của Thành phố, các quận, huyện, thị xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tại huyện Hoài Đức, Chánh Văn phòng UBND huyện Đồng Thị Nga cho biết, huyện tiếp tục duy trì hoạt động trang thông tin điện tử, cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, hồ sơ, thời gian, mức thu lệ phí của các TTHC công khai tại Bộ phận Một cửa và cho phép cá nhân, tổ chức có thể tải về các mẫu văn bản, tờ khai để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Đồng thời, vận hành hệ thống họp trực tuyến liên thông 2 cấp, 3 cấp. Trong năm 2023, đã phục vụ đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian 45 cuộc họp giao ban trực tuyến của Chính phủ, Thành phố và của huyện.

UBND huyện cũng thiết lập, tạo tài khoản cho 835 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm với cấp huyện đạt 98%, cấp xã đạt 87% (trừ văn bản mật); ký số cho tất cả các văn bản điện tử gửi trên môi trường mạng (trừ các văn bản mật); thành lập 100% tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện…

UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo 11 phường tích cực, chủ động, thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ, công chức và người lao động để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số theo mô hình mới. Đồng thời, tuyên truyền, vận động 100% người dân trong độ tuổi lao động của phường sử dụng điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng các ứng dụng do cơ quan nhà nước khuyến cáo.

Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính
Công chức Bộ phận một cửa quận Đống Đa hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh HL

Quận Ba Đình lại ra mắt ứng dụng Ba Đình Smart với các chức năng chính: Giúp người dân phản ánh trực tiếp các vấn đề trong đô thị đến chính quyền xử lý; Xem camera giao thông an ninh quanh khu vực; Tìm kiếm các hạ tầng dịch vụ trên bản đồ số; Tìm kiếm các số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khi cần thiết; Tiếp nhận các thông báo, cảnh báo quan trọng từ chính quyền đến người dân địa phương. Các thông tin phản ánh sẽ được UBND quận chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND 14 phường giải quyết và cập nhật công khai thông tin cho người dân kiểm tra, giám sát.

Sử dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn, trong công tác xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đối số, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận đã được kết nối với hệ thống mạng WAN nội tỉnh phục vụ trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước cấp quận kết nối đến Trung tâm dữ liệu của thành phố.

Quận cũng khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố với 100% TTHC được thực hiện trên phần mềm dùng chung 3 cấp của Thành phố, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ để công dân, tổ chức theo dõi, kiểm soát quá trình giải quyết.

Để việc thực hiện công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số đạt hiệu quả, UBND quận Đống Đa kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi và động lực cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin nghiên cứu, phát triển dịch vụ và sản phẩm ứng dụng vào lĩnh vực này.

Đồng thời kiến nghị Thành phố xem xét ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến (như miễn, giảm phí lệ phí, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt...); tăng cường nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các đơn vị (đặc biệt là cấp xã, phường); Nghiên cứu phát triển ứng dụng mobile để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp... thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên thiết di động.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, hướng về người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (1/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Công đoàn cơ sở (CĐCS) thứ 226 của huyện Thạch Thất.
UNIQLO ra mắt bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 “Mùa nhẹ thênh thang”

UNIQLO ra mắt bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 “Mùa nhẹ thênh thang”

(LĐTĐ) Ngày 29/2, tại Hà Nội UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, tổ chức sự kiện ra mắt Bộ sưu tập (BST) LifeWear Xuân/Hè 2024 với chủ đề “Ease Into Lightness” - Mùa nhẹ thênh thang, giới thiệu loạt sản phẩm mới với phong cách đa dạng, bảng màu êm dịu, sử dụng chất vải tự nhiên và giàu tính năng.
Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

(LĐTĐ) Việc bảo tồn “giếng làng” giữa nội thành Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại cho thế hệ trẻ ngày nay có được những hình ảnh sinh động để hiểu hơn về quá khứ.
Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

(LĐTĐ) Đền Cửa Ông nằm trên một vị trí “tựa sơn hướng thủy” tại phía Đông Bắc Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi “gặp gỡ” của núi non, rừng già và biển cả, được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vị trí đắc địa, trang nghiêm.
Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 1/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024.
TP.HCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để 150 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp

TP.HCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để 150 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Liên quan đến việc tháo dỡ 150 căn nhà xây trái phép trên địa bàn phường Tân Tạo, ngày 1/3, ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ và thôi việc 1 người.
Nhiễm độc thạch tín mạn tính từ thói quen sinh hoạt không ngờ

Nhiễm độc thạch tín mạn tính từ thói quen sinh hoạt không ngờ

(LĐTĐ) Người đàn ông nhập viện với chẩn đoán ung thư tế bào gai, vảy nến, theo dõi nhiễm độc thạch tín (asen) mạn tính. Nguyên nhân có thể do sử dụng nước giếng khoan và uống thuốc không rõ nguồn gốc trong nhiều năm.

Tin khác

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

(LĐTĐ) Việc bảo tồn “giếng làng” giữa nội thành Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại cho thế hệ trẻ ngày nay có được những hình ảnh sinh động để hiểu hơn về quá khứ.
Quận Nam Từ Liêm ra quân đảm bảo văn minh đô thị

Quận Nam Từ Liêm ra quân đảm bảo văn minh đô thị

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, công tác đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được duy trì thường xuyên, liên tục; diện mạo đô thị quận ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng trở thành trung tâm mới của Thủ đô.
Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 29/2, tại huyện Thanh Trì, Cụm Thi đua số 3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức triển khai kế hoạch và ký Giao ước thi đua năm 2024.
10 loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên hồ Tây

10 loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên hồ Tây

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định Quy định quản lý và khai thác hồ Tây cho phép 10 danh mục kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí trên khu vực hồ Tây.
Chung kết “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I

Chung kết “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I

(LĐTĐ) Tối 29/2, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức chung kết cuộc thi “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I - năm 2024 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận.
Khoảng 85% người dân Hà Nội được quản lý sức khỏe

Khoảng 85% người dân Hà Nội được quản lý sức khỏe

(LĐTĐ) Hiện nay, tổng số giường bệnh của thành phố Hà Nội là khoảng 30.972 giường bệnh, đạt 36,44 giường bệnh/vạn dân, vượt chỉ tiêu được giao (với quy mô dân số hiện nay khoảng 8,5 triệu người). Hà Nội hiện có 488/579 (đạt 84,3%) xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Bộ tiêu chí quốc gia. Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt khoảng 85%.
Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2024

Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/2, tại quận Bắc Từ Liêm, Cụm thi đua số 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2024.
Huyện Mỹ Đức đón trên 32 vạn người trẩy hội chùa Hương

Huyện Mỹ Đức đón trên 32 vạn người trẩy hội chùa Hương

(LĐTĐ) Theo UBND huyện Mỹ Đức, đến thời điểm này, khu di tích, thắng cảnh Hương Sơn đã đón trên 32 vạn người dân, du khách tham quan, trẩy hội chùa Hương...
Huyện Thường Tín: Đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Huyện Thường Tín: Đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Thường Tín kết hợp, liên thông với các chương trình mục tiêu quốc gia để khai thác, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nhất là công tác bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch cho nhân dân... vì huyện có nhiều làng nghề. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
Mỗi cấp ủy triển khai ít nhất 1 nhiệm vụ đột phá lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

Mỗi cấp ủy triển khai ít nhất 1 nhiệm vụ đột phá lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

(LĐTĐ) Sáng 29/2, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ quận Đống Đa tiên phong, gương mẫu trong việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong giai đoạn hiện nay”.
Xem thêm
Phiên bản di động