Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022

(LĐTĐ) Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ, từng bước kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá Mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành, xây dựng, phát triển Thủ đô

Chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược để phát triển Thủ đô.

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Nguyễn Thành)
Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành phố đã hoàn thành Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, bảo đảm chất lượng, tiến độ và báo cáo Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng kết. Trên cơ sở đó, tham mưu, trình Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tạo động lực phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Ngay sau đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ, bài bản, đạt hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, Hà Nội cũng tiếp tục thực hiện tốt 10 chương trình công tác toàn khóa, xây dựng nhiều đề án, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tích cực, chủ động làm việc với cơ quan trung ương, các quận, huyện, thị xã để triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…

Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố và toàn hệ thống chính trị Thành phố tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022
Việc kiểm soát được dịch Covid-19 đã giúp kinh tế của Thủ đô phục hồi mạnh mẽ. (Ảnh: NC)

Việc kiểm soát được dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại đã giúp kinh tế của Thủ đô phục hồi mạnh mẽ; thu ngân sách tăng cao; quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược như ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, các chỉ thị về công tác quản lý đất đai và công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng; chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích... Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị

Từ thực tiễn phát triển của Thủ đô, trên cơ sở rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022, Thành ủy Hà Nội đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm. Trong đó, cùng với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Song hành với đó, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; phối hợp xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô… ; Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; chỉ đạo các cấp, ngành từ Thành phố đến cơ sở thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022
Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh minh họa: Hữu Duyên)

Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ quyết liệt khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung một số quy định công tác cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát... Thành ủy cũng quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp…

Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Bên cạnh đó, Thành ủy cũng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển của Thủ đô Hà Nội với các thành phố lớn, thủ đô các nước trên thế giới; đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn và phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành trung ương để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) ...
Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022

Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế huyện Mê Linh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Phát huy những kết quả đã ...
Trên 26,3 triệu tài khoản đã đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID

Trên 26,3 triệu tài khoản đã đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/7/2022, trên toàn quốc đã có trên 26,3 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được ...
Phấn đấu hoàn thành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chậm nhất cuối năm 2022

Phấn đấu hoàn thành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chậm nhất cuối năm 2022

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sáng 7/8, Thủ ...
Nữ doanh nhân với hành trình phát triển “Kinh tế xanh” Thủ đô

Nữ doanh nhân với hành trình phát triển “Kinh tế xanh” Thủ đô

Phụ nữ là lực lượng lao động chủ chốt trong ngành kinh tế nông nghiệp của Thủ đô. Trong nhiều năm qua, nhiều mô hình phát triển kinh tế do ...
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

Mưa lớn và lũ lụt những ngày qua đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại Pakistan, buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp ...
Xuất khẩu dệt may năm 2022: Mục tiêu 43 tỷ USD khó khả thi

Xuất khẩu dệt may năm 2022: Mục tiêu 43 tỷ USD khó khả thi

Những tháng cuối năm 2022, thị trường thế giới với nhiều biến động khó lường đang đặt ra không ít thách thức cho các DN xuất khẩu dệt may Việt ...

Tin khác

Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022

Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế huyện Mê Linh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Kỳ 2: Bí quyết của những slogan

Kỳ 2: Bí quyết của những slogan

Suốt thời gian qua, khi chúng ta muốn triển khai hiệu quả một lĩnh vực nào đều phải chọn những thông điệp ngắn gọn (tiếng Anh là “slogan”) làm phương châm hành động. Trong việc triển khai mô hình chính quyền đô thị, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nhiều địa phương của Thủ đô cũng đề ra những “slogan” xúc tích. Điều này giúp môi trường văn hóa công sở thực sự văn minh hơn, đáp ứng được các tiêu chí cách làm việc khoa học, hiệu quả, gần dân.
Cưới văn minh nhìn từ huyện Quốc Oai

Cưới văn minh nhìn từ huyện Quốc Oai

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội” một số nơi đã triển khai khá tốt, trong đó huyện Quốc Oai là một trong những ví dụ điển hình.
Lãnh đạo UBND cấp huyện, xã nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công

Lãnh đạo UBND cấp huyện, xã nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công

(LĐTĐ) Lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã nên đóng vai người dân, trực tiếp tham gia dịch vụ công, nhằm đánh giá toàn diện về quy trình, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả.
Huyện Thường Tín: Phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa

Huyện Thường Tín: Phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa

(LĐTĐ) Thường Tín (Hà Nội) là vùng đất cổ có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, được biết đến là “đất danh hương, đất trăm nghề”. Những năm gần đây, huyện Thường Tín chú trọng việc định hình thương hiệu và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù nhằm khai thác tối đa lợi thế về văn hóa và tự nhiên.
Ghi nhận ngày đầu lắp dải phân cách, tổ chức phân làn ô tô, xe máy trên đường Nguyễn Trãi

Ghi nhận ngày đầu lắp dải phân cách, tổ chức phân làn ô tô, xe máy trên đường Nguyễn Trãi

(LĐTĐ) Nhằm mục tiêu phát huy hết năng lực hạ tầng sẵn có, hướng tới tổ chức giao thông tối ưu, giảm ùn tắc giao thông, sáng nay (6/8), Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội thực hiện thí điểm phân làn, tách ô tô và xe máy. Tuy nhiên, trong ngày đầu thí điểm, một bộ phận người điều khiển phương tiện giao thông cố tình lấn làn, gây hỗn loạn việc lưu thông.
Kỳ 1: Thay đổi tích cực trong ứng xử công vụ

Kỳ 1: Thay đổi tích cực trong ứng xử công vụ

Hà Nội vừa bước qua năm thứ nhất thực hiện thí điểm chính quyền đô thị. Bên cạnh những mục tiêu về cải cách hành chính, thực hiện mô hình quản lý đô thị hiện đại, chính quyền điện tử… thì mặt tích cực có thể thấy được ngay chính là sự thay đổi trong tác phong, lề lối làm việc, đặc biệt trong văn hóa ứng xử, nụ cười luôn nở trên môi giữa các công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Đây có thể chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn vì mục tiêu người Hà Nội văn hóa, văn minh, thanh lịch.
Đoàn cơ quan báo chí Hà Nội đi thực tế viết bài tại huyện Mê Linh

Đoàn cơ quan báo chí Hà Nội đi thực tế viết bài tại huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2022, ngày 5/8, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình đưa phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội đi thực tế viết bài tuyên truyền, giới thiệu về cải cách hành chính, một số mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới và các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tại huyện Mê Linh (thành phố Hà Nội).
Phòng cháy, chữa cháy tại các gia đình trong ngõ sâu: Góc nhìn từ quận Bắc Từ Liêm

Phòng cháy, chữa cháy tại các gia đình trong ngõ sâu: Góc nhìn từ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tốc độ đô thị hóa nhanh, quỹ đất ngày càng thu hẹp, hiện nay, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có không ít gia đình nằm sâu trong các ngõ nhỏ. Tại các khu vực này, kỹ năng phòng, chống cháy nổ của người dân chưa cao, bên cạnh đó khi xảy ra sự cố, việc chữa cháy cũng rất khó khăn… Để hạn chế tối đa thiệt hại, những năm qua lực lượng Phòng cháy, chữa cháy Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành tuyên truyền, đồng thời áp dụng nhiều mô hình hay để nâng cao nhận thức cho người dân.
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul

(LĐTĐ) Chiều 5/8, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 4/8 đến ngày 9/8. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ.
Xem thêm
Phiên bản di động