M
07/11/2020 15:56

Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật

(LĐTĐ) Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thành phố Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều cố gắng, nỗ lực để triển khai toàn diện, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Hà Nội phát động lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam Sơn Tây hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam Triển khai sâu rộng công tác giáo dục pháp luật

Theo đánh giá chung của Bộ Tư pháp và Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Ngày Pháp luật đã được các cấp ủy đảng, các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương ngày càng quan tâm, tích cực hưởng ứng, tổ chức ngày càng nền nếp, thiết thực và hiệu quả hơn với nhiều mô hình hay, cách làm mới sáng tạo.

Đến nay, có thể khẳng định Ngày Pháp luật đã đi vào cuộc sống, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của từng địa phương và cả nước.

Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (9/11), mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết và trao giải 2 Cuộc thi: “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng”; “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”. (Ảnh: C.P)

Hưởng ứng chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do Bộ Tư pháp phát động, Ngày Pháp luật năm nay đã được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, toàn diện trong cả nước gắn với mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, quyết liệt hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tôn vinh giá trị, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu khẳng định hiệu quả của những hoạt động nổi bật của Thành phố Hà Nội trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật; thể hiện ở công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật được Thành phố quan tâm, thực hiện bài bản, nghiêm túc gắn với triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản mới được ban hành và công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật. Đã phát huy đầy đủ vai trò tư vấn, chỉ đạo của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật và vai trò nòng cốt trong tham mưu của Sở Tư pháp.

Nội dung, hình thức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật ngày càng được đổi mới, đa dạng, phong phú về nội dung và cách thức, không chỉ trên diện rộng mà còn chú trọng đến chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng, nhân rộng.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 gắn với sự kiện tổ chức và tổng kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật được coi là một trong những điểm nhấn quan trọng. Với hơn 400.000 bài thi chính thức cùng nhiều nhiều video sinh động, hấp dẫn, có giá trị đã tiếp tục khẳng định quyết tâm của Thủ đô trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thể hiện sự đồng lòng của nhân dân Thủ đô trong việc chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Ngoài ra, Hà Nội cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát huy hiệu ứng, khai thác tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin, sức mạnh truyền thông, vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật và hiệu ứng, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị các cấp ủy, chính quyền Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; Quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Kết luận số 80; Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật; phát huy tinh thần tự giác, tiên phong, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong tuân thủ, chấp hành pháp luật; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, định hướng kịp thời, nhanh nhạy nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm; phát huy đầy đủ vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; vai trò tư vấn, tham mưu của cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và đúng định hướng; xác định rõ việc hưởng ứng Ngày Pháp luật không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh, trong tuần lễ cao điểm, mà quan trọng hơn, đây là việc làm hàng ngày, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc nhằm đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, góp phần nâng cao văn hóa pháp lý, dân trí pháp luật.

Hà Phong

Nguồn :