M
29/03/2021 19:13

Hà Nội là "điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội khóa XV, chiều nay (29/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã hoạt động sôi nổi, hiệu quả với những dấu ấn quan trọng, là "điểm sáng", là "hình mẫu" trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước.

Hà Nội: Bầu bổ sung 7 Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Xem xét miễn nhiệm và kiện toàn Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đến công tác giám sát và quản lý đảng viên

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn Hà Nội đã bầu 105 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố thực hiện mô hình tổ chức theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Nhiệm kỳ này, Hội đồng nhân dân Thành phố có tổng số 18 đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, cấp huyện có 70 đại biểu chuyên trách.

"Với cơ cấu tổ chức bộ máy mới, số lượng đại biểu chuyên trách tăng hơn, chất lượng đại biểu được chú trọng nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, đã góp phần làm nên thành công của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điều đó được thể hiện ở 6 “dấu ấn” nổi bật", ông Đỗ Bá Tỵ nhìn nhận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đã tổ chức thành công 19 kỳ họp, ban hành 198 nghị quyết (tăng 55 nghị quyết); Hội đồng nhân dân các quận, huyện ban hành 1.844 nghị quyết; Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành 22.131 nghị quyết.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, hoạt động giám sát chuyên đề và giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân giữa các Kỳ họp. Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức chất vấn 9/11 kỳ họp thường kỳ, 8 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; 100% Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức được phiên giải trình trong nhiệm kỳ và chất vấn tại kỳ họp. Hiệu quả trong hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố là lựa chọn trúng và đúng nội dung giám sát; phương châm giám sát là đi đến tận cùng vấn đề qua đó nhằm xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và thời gian khắc phục; cách thức tổ chức thực hiện luôn đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trên tinh thần thẳng thắn, công khai, dân chủ. Đây cũng là một thành công lớn trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố, được cử tri nhân dân Thủ đô ghi nhận, được Quốc hội đánh giá cao.

Thứ ba, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định pháp luật, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đại biểu với cử tri đồng thời cho thấy trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố trước cử tri và Nhân dân Thủ đô. Việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả (tỷ lệ giải quyết đạt 91,5%). Từ cách làm của Hội đồng nhân dân Thành phố đã có tác dụng định hướng, lan tỏa mạnh tới hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Thứ tư, bên cạnh việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố còn rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân được cơ cấu, đề bạt tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ và được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữa các vị trí chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố đã chủ động, sáng tạo, tham gia trách nhiệm, tích cực vào các hoạt động chung của Thành phố; đề xuất các chủ trương, nội dung công việc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Phối hợp thực hiện và tổ chức giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thắng lợi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ sáu, hoạt động tích cực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân các cấp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của Thành phố nhiệm kỳ này. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, Thành phố vẫn giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế chính trị của cả nước. Phát triển kinh tế - xã hội đạt tốc độ tăng trưởng khá, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện; 10/17 mục tiêu tổng quát cơ bản đạt và vượt. Mức tăng GDP của Thành phố trong nhiệm kỳ luôn cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô cho các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô cho các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.

"Với tất cả những thành tựu đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố được cử tri, Nhân dân Thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đánh giá cao, là "điểm sáng", là "hình mẫu" trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Đỗ Bá Tỵ cho rằng, bước sang một nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi, vị trí vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng được khẳng định, mở ra những điều kiện mới hết sức thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, cũng không ít khó khăn và thử thách, đặc biệt là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội cần lưu ý thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016, từ đó lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đặc biệt cần lưu ý làm tốt việc tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

“Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã nỗ lực, cố gắng phát huy những thành tích đạt được của các nhiệm kỳ trước đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo làm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày một thiết thực, hiệu quả đáp ứng mong mỏi, sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân Thủ đô. Tôi tin tưởng Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội với phương châm hoạt động "Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả" sẽ tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Nguồn :