Hà Nội là "điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội khóa XV, chiều nay (29/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã hoạt động sôi nổi, hiệu quả với những dấu ấn quan trọng, là "điểm sáng", là "hình mẫu" trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước.
Hà Nội: Bầu bổ sung 7 Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội: Xem xét miễn nhiệm và kiện toàn Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đến công tác giám sát và quản lý đảng viên

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn Hà Nội đã bầu 105 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố thực hiện mô hình tổ chức theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Nhiệm kỳ này, Hội đồng nhân dân Thành phố có tổng số 18 đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, cấp huyện có 70 đại biểu chuyên trách.

"Với cơ cấu tổ chức bộ máy mới, số lượng đại biểu chuyên trách tăng hơn, chất lượng đại biểu được chú trọng nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước, đã góp phần làm nên thành công của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điều đó được thể hiện ở 6 “dấu ấn” nổi bật", ông Đỗ Bá Tỵ nhìn nhận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đã tổ chức thành công 19 kỳ họp, ban hành 198 nghị quyết (tăng 55 nghị quyết); Hội đồng nhân dân các quận, huyện ban hành 1.844 nghị quyết; Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành 22.131 nghị quyết.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, hoạt động giám sát chuyên đề và giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân giữa các Kỳ họp. Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức chất vấn 9/11 kỳ họp thường kỳ, 8 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; 100% Hội đồng nhân dân cấp huyện tổ chức được phiên giải trình trong nhiệm kỳ và chất vấn tại kỳ họp. Hiệu quả trong hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố là lựa chọn trúng và đúng nội dung giám sát; phương châm giám sát là đi đến tận cùng vấn đề qua đó nhằm xác định rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và thời gian khắc phục; cách thức tổ chức thực hiện luôn đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trên tinh thần thẳng thắn, công khai, dân chủ. Đây cũng là một thành công lớn trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố, được cử tri nhân dân Thủ đô ghi nhận, được Quốc hội đánh giá cao.

Thứ ba, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định pháp luật, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đại biểu với cử tri đồng thời cho thấy trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố trước cử tri và Nhân dân Thủ đô. Việc thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả (tỷ lệ giải quyết đạt 91,5%). Từ cách làm của Hội đồng nhân dân Thành phố đã có tác dụng định hướng, lan tỏa mạnh tới hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Thứ tư, bên cạnh việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố còn rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận, nhất là cán bộ trẻ. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân được cơ cấu, đề bạt tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ và được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữa các vị trí chủ chốt tại các cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố đã chủ động, sáng tạo, tham gia trách nhiệm, tích cực vào các hoạt động chung của Thành phố; đề xuất các chủ trương, nội dung công việc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Phối hợp thực hiện và tổ chức giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thắng lợi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ sáu, hoạt động tích cực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân các cấp đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của Thành phố nhiệm kỳ này. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, Thành phố vẫn giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế chính trị của cả nước. Phát triển kinh tế - xã hội đạt tốc độ tăng trưởng khá, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện; 10/17 mục tiêu tổng quát cơ bản đạt và vượt. Mức tăng GDP của Thành phố trong nhiệm kỳ luôn cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô cho các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao danh hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô cho các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.

"Với tất cả những thành tựu đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố được cử tri, Nhân dân Thủ đô ghi nhận, được lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố đánh giá cao, là "điểm sáng", là "hình mẫu" trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Đỗ Bá Tỵ cho rằng, bước sang một nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi, vị trí vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng được khẳng định, mở ra những điều kiện mới hết sức thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, cũng không ít khó khăn và thử thách, đặc biệt là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội cần lưu ý thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016, từ đó lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đặc biệt cần lưu ý làm tốt việc tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

“Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã nỗ lực, cố gắng phát huy những thành tích đạt được của các nhiệm kỳ trước đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo làm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày một thiết thực, hiệu quả đáp ứng mong mỏi, sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân Thủ đô. Tôi tin tưởng Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội với phương châm hoạt động "Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả" sẽ tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Mua sắm qua mạng khi giãn cách xã hội, lưu ý gì để không bị "viêm màng túi"

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhiều địa ...
Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trưa 31/7: Hà Nội thêm 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Trưa 31/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 31/7, Thành phố ghi nhận 26 ca mắc mới trong đó 17 ca phát ...
Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ USD nếu không giúp các nước nghèo chống Covid

Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4.500 tỷ USD nếu không giúp các nước nghèo chống Covid

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, nếu không giúp các nước nghèo chống đại dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại tới 4.500 tỷ ...
Cứu sống bệnh nhi rò khí thực quản do nuốt phải pin

Cứu sống bệnh nhi rò khí thực quản do nuốt phải pin

(LĐTĐ) Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và phẫu thuật nọi soi thành công, cứu sống bé gái N.M.A (22 tháng tuổi, ...
Arsenal đón "bom tấn" 50 triệu bảng

Arsenal đón "bom tấn" 50 triệu bảng

(LĐTĐ) Tối qua, Arsenal đã công bố chính thức chiêu mộ thành công trung vệ Ben White từ Brighton với mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng.
Siết chặt kỷ luật giãn cách xã hội, tận dụng tối đa "thời gian vàng" để đẩy lùi dịch bệnh

Siết chặt kỷ luật giãn cách xã hội, tận dụng tối đa "thời gian vàng" để đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp buộc Thành phố phải thực hiện giãn cách ...
“Điểm sáng” về truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

“Điểm sáng” về truyền thông phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Yên Thành, Nghệ An

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, khiến cho công tác phát triển người tham ...

Tin khác

Câu chuyện phố cổ Hà Nội

Câu chuyện phố cổ Hà Nội

(LĐTĐ) LTS: Từ lâu, khu phố cổ Hà Nội được ví là “bảo tàng về lối sống đô thị cổ” của Việt Nam. Nhiều năm nay, xung quanh câu chuyện phố cổ, đã có rất nhiều vấn đề được đưa ra bàn thảo như giãn dân phố cổ, phát huy giá trị văn hóa, bảo tồn di tích... Tuy nhiên, vấn đề “nóng” nhất hiện nay đặt ra là sau những tác động của nhân tố khách quan, nhất là dịch bệnh... thì câu chuyện bảo tồn và phát huy phố cổ cần phải được nhìn nhận, đánh giá lại cái gì là cốt lõi nhất. Phải chăng, đó chính là giá trị tự thân của phố cổ, là văn hóa, tinh thần và cốt cách người dân bản địa.
Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% hộ nghèo trên địa bàn Thủ đô

Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% hộ nghèo trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Để kịp thời hỗ trợ những hộ nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, từ hôm nay (30/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% các gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn Thành phố.
Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", ngày 30/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu

Đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu

(LĐTĐ) Chiều 30/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn Kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín. Cùng tham gia Đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố Chử Xuân Dũng.
Huyện Mê Linh chỉ đạo các đơn vị cấp Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông

Huyện Mê Linh chỉ đạo các đơn vị cấp Giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông

(LĐTĐ) Ngày 30/7, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành văn bản số 1872/UBND-VP gửi tới các phòng, ban, ngành thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng lưu thông trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô trên 500 giường

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô trên 500 giường

(LĐTĐ) Bệnh viện được xây dựng trên diện tích lớn với quy mô từ 500 - 700 giường bệnh. Theo dự kiến, bệnh viện dã chiến này có thể đưa vào sử dụng từ đầu tháng 8/2021 để điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19.
Xuyên đêm bám chốt kiểm soát trên các tuyến đường nội đô

Xuyên đêm bám chốt kiểm soát trên các tuyến đường nội đô

(LĐTĐ) Những ngày này, lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố đã lập chốt, tăng cường tuần tra trên một số tuyến đường, thực hiện kiểm tra, kiểm soát bất kể ngày đêm các trường hợp ra ngoài đường khi không có nhiệm vụ cần thiết. Qua đó đã xử lý một số trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Sơn Tây phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên nhiều trục giao thông

Sơn Tây phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 trên nhiều trục giao thông

(LĐTĐ) Sáng 30/7, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây phối hợp với Trường Sỹ quan Phòng hóa - Binh chủng hoá học (Bộ Quốc phòng) thực hiện công tác phun khử khuẩn trên các tuyến đường thuộc phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi, Phú Thịnh, Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Xuân Khanh và xã Đường Lâm nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.
Huyện Gia Lâm triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân

Huyện Gia Lâm triển khai tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 29/7, huyện Gia Lâm đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn huyện.
Kỳ cuối: Để tiếng Việt được “tỏa sáng” ở các tuyến phố, đô thị Hà Nội

Kỳ cuối: Để tiếng Việt được “tỏa sáng” ở các tuyến phố, đô thị Hà Nội

(LĐTĐ) Một trong những quan điểm chủ đạo và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được Đảng ta xác định là: “Khơi dây mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh… Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Và để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, nên chăng các tầng lớp doanh nhân… cần tiên phong trong việc bảo vệ tiếng mẹ đẻ, để tiếng Việt “tỏa sáng” trên những con phố, tòa nhà, thương hiệu sản phẩm đi khắp năm châu!
Xem thêm
Phiên bản di động