M
28/05/2021 18:40

Hà Nội: Khảo sát trực tuyến việc quản lý đất đai ở hai huyện Gia Lâm và Mê Linh

(LĐTĐ) Chiều 28/5, Đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh. Cuộc khảo sát được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân Thành phố đến điểm cầu 2 huyện.

Năm 2020, Hà Nội tiết kiệm ngân sách nhiều nhất trong 63 địa phương Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi các “mạnh thường quân” hỗ trợ mua vắc xin Covid-19 Hà Nội: Khảo sát trực tuyến việc quản lý và sử dụng đất đai ở 2 quận

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 Nguyễn Thị Tuyến và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 02 Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lương Toàn)

Theo báo cáo của 2 huyện Mê Linh và Gia Lâm, cả 2 địa phương này đều triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013.

Cả 2 huyện đều chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức quán triệt, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Công tác quy hoạch đất đai được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học và có tính kế hoạch cao, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của 2 huyện theo từng giai đoạn và có tầm nhìn dài hạn, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn 2 huyện đã được tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, góp phần tăng thu cho ngân sách để tạo nguồn lực lớn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng huyện Mê Linh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 22,5ha, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.315 tỷ đồng. Còn huyện Gia Lâm đã tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được 940,5 ha, liên quan đến 17.234 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả là 6.107,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 2 huyện đã triển khai đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách quyết liệt, khoa học, có lộ trình. Đến nay, huyện Gia Lâm đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đạt tỷ lệ 83,5% (nếu bao gồm cả các trường hợp được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai thì đạt 98,5%). Trong khi đó, huyện Mê Linh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu đạt 95,2% các trường hợp đủ điều kiện (nếu bao gồm cả các trường hợp được cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai thì đạt 100%)...

undefined
Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Lương Toàn)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 huyện cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời nêu những kiến nghị đối với Thành phố để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành và thành viên các Đoàn khảo sát trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: 2 huyện Gia Lâm và Mê Linh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI cũng như trong tổ chức thực hiện Luật Đất đai 2013, qua đó góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố.

Về những kiến nghị, đề xuất được nêu ra tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy, phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW cấp Thành phố và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới.

Hoàng Phúc

Nguồn :