M
27/02/2021 12:42

Hà Nội: Học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 572/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế cùng Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoại thành Hà Nội tích cực triển khai dạy học trực tuyến Hà Nội: Học sinh có thể không đồng loạt quay trở lại trường học Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường

Công văn nêu rõ: Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình liên ngành số 522/TTrLN:SGDĐT-YT ngày 24/2/2021 của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo và Y tế, Tờ trình số 903/TTr-SLĐTBXH ngày 24/2/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội: Học sinh trở lại trường học từ ngày 02/3
Học sinh Hà Nội trở lại trường học từ ngày 2/3/2021.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý đề xuất của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế về việc cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021; đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho sinh viên, học viên trở lại trường học từ ngày 8/3/2021.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thông báo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường, các đơn vị và tổ chức liên quan triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

T.P

Nguồn :