Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (1/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Tham dự Đại hội có gần 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội.
Đại biểu Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỳ vọng Công đoàn tiếp tục đổi mới, sớm có quyết sách về nhà ở cho công nhân

Phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, hôm nay, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII tổ chức phiên làm việc thứ nhất.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý, cùng 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội.

Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn so với dự báo. Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, trong đó có việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống, tinh thần năng động, sáng tạo, vì đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3/12/2023, có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn; bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày báo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

“Trong những ngày này, hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn và người lao động cả nước đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội. Tôi đề nghị mỗi đại biểu tập trung trí tuệ với tất cả tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình, quy chế Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội” - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII nhấn mạnh.

Thực hiện chương trình Đại hội, trên tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã thông qua chương trình làm việc và Quy chế Đại hội; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam quyết định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam là 175 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 161 ủy viên. Hiện nay Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn có 171 ủy viên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có 25 ủy viên, Thường trực Đoàn Chủ tịch có 6 đồng chí.

Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; đề ra các chủ trương đúng, phù hợp, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả, hoàn thành và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thể hiện quyết tâm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vững vàng, bản lĩnh giải quyết những vấn đề khó, lớn của nhiệm vụ thường xuyên và mới phát sinh với quyết tâm chính trị cao. Hình ảnh, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn được nâng cao, được đoàn viên, người lao động và xã hội ghi nhận.

Mặc dù vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Những hạn chế, khuyết điểm trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do năng lực nghiên cứu, dự báo trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa có nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp nhằm phát huy trí tuệ, thế mạnh, khích lệ sự đóng góp của từng ủy viên Ban Chấp hành, đặc biệt là khối không chuyên trách; một số ủy viên Ban Chấp hành chưa tích cực, tự giác rèn luyện, trau dồi phẩm chất cũng như học tập, tích lũy kinh nghiệm trong công tác, chưa làm tốt vai trò nêu gương, là hạt nhân quy tụ, đoàn kết tập thể.

Bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, diễn biến phức tạp trên diện rộng, ảnh hưởng đến số đông đoàn viên, người lao động trong thời gian dài, là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cho biết: Sau khi có kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thành lập Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ban hành kế hoạch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo các cấp Công đoàn đánh giá tổng kết thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xây dựng báo cáo kết quả thi hành Điều lệ và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 11 (khóa XII).

Dự thảo Điều lệ đã nhận được hơn 1 triệu lượt ý kiến tham gia, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thảo luận cho ý kiến tại 5 hội nghị chuyên đề, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cho ý kiến tại 8 kỳ họp, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thảo luận và cho ý kiến trong 5 kỳ họp liên tiếp, trước khi hoàn chỉnh trình tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) kỳ này được Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu công phu, bài bản, lấy ý kiến rộng khắp, được cán bộ, đoàn viên cả nước thảo luận dân chủ, tập trung, sôi nổi từ đại hội công đoàn cấp cơ sở trở lên, được nhiều chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các học viện, viện nghiên cứu lý luận trung ương, lãnh đạo Tổng Liên đoàn qua các thời kỳ nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến làm sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ, những ý kiến tham gia chất lượng, sâu sắc, có cơ sở lý luận, khoa học, pháp lý và cơ sở thực tiễn đã được nghiên cứu, tiếp thu và biên tập thành bản Điều lệ trình tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận tại 10 Trung tâm để đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

(LĐTĐ) Chữa trị cho người bệnh, đặc biệt bệnh nặng, bệnh nan y vốn đã khó và mệt, song điều trị cho một người mắc bệnh tâm thần còn khó khăn gấp nhiều lần. Có tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng mà các y, bác sĩ đang ngày đêm đối diện với "không gian" lẫn "thời gian" tại các bệnh viện chuyên ngành, tại các khoa liên quan đến tâm thần mới cảm thấy ngưỡng mộ về sự hy sinh thầm lặng của những bác sĩ có "thần kinh thép" đến nhường nào!
Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép, lợp mái tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan.
Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Với 676 doanh nghiệp, nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng (tính đến đầu năm 2023), doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được xác định có vị trí then chốt và là một lực lượng quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024. Hội thi đã thu hút đông đảo Công đoàn cơ sở hưởng ứng giam gia.
Oản Việt chạm tới trái tim bạn bè quốc tế

Oản Việt chạm tới trái tim bạn bè quốc tế

(LĐTĐ) Tại không gian trưng bày văn hóa, sản phẩm sáng tạo khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều du khách nước ngoài chen nhau “check-in” tại gian hàng của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân bởi sự hấp dẫn của gian hàng và cũng bởi câu chuyện lạ sau những “biểu tượng” bằng oản nghệ thuật đặc sắc này.
Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động