M
25/01/2021 10:10

Giải quyết việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động trong năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2020, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,248 triệu lao động, trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người.

Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động Cầu lao động vẫn tăng, nhưng thiếu vắng nguồn cung Năm 2020, giải quyết việc làm cho khoảng 1,5 triệu lao động

Theo Báo cáo của Cục việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 ước tính là 64,5%, tăng 3,3% so với năm 2019; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ là 24,5%, tăng 1,4% so với năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị năm 2020 tiếp tục duy trì mức <4% (đạt kế hoạch đề ra).

Về chỉ tiêu giải quyết việc làm, ước cả năm 2020 giải quyết việc làm khoảng 1,348 triệu người, đạt 83,3% kế hoạch, trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người. Về thị trường lao động, năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thị trường lao động có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường, tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây, tỉ lệ thiếu việc làm tăng, thu nhập của người làm công hưởng lương giảm.

Về bảo hiểm thất nghiệp,theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước đến hết năm 2020 có trên 15,8 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 32% lực lượng lao động trong độ tuổi, trên 13,3 triệu người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, chiếm trên 27% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Giải quyết việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động trong năm 2020
Cục Việc làm triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết trong năm 2021, Cục sẽ tiếp tục chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định của Luật Việc làm, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động. Tập trung công tác dự báo thị trường lao động, dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp để quản trị tốt thị trường lao động và người thất nghiệp sớm có việc làm ổn định cuộc sống; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động;

Đặc biệt, Cục sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đánh giá tác động của dịch cúm Covid-19 đến người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các địa phương và cập nhật tình hình, nhu cầu lao động nước ngoài trong bối cảnh dịch Covid-19 để tiếp tục đề xuất, tham mưu cho Bộ, Chính phủ các chính sách phù hợp.

Cục tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nhiệm vụ; hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu cung cầu lao động và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, nhất là đối với các địa phương bị tác động bởi dịch Covid-19.

P.Diệp

Nguồn :