M
27/11/2020 08:59

Gia tăng số lao động học nghề

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong quý III/2020 tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước là 331.124 người, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Ổn định việc làm sau khi học nghề 97% lao động học nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp Lao động học nghề: Lương khởi điểm từ 3,5 triệu đồng/tháng

Cụ thể, tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 9 tháng đầu năm 2020 lên 839.260 người, tăng 31,0% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 0,4% so với cả năm 2019. Trong đó, 200.324 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian từ 7-12 tháng, chiếm 23,9% so với tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tính theo quyết định hưởng là 14.828,9 tỷ đồng và mức hưởng trợ cấp bình quân người lao động là 3 triệu đồng/người/tháng. Theo Cục Việc làm, tất cả người lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn các chính sách lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cũng như tư vấn việc làm, tư vấn học nghề.

Trong 9 tháng đã tư vấn, giới thiệu cho 1.634.499 lượt người, bằng 182,3% so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người được giới thiệu việc làm là 158.393 người, bằng 17,7% số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đặc biệt, 57/63 địa phương có quyết định hỗ trợ học nghề với người lao động với số lượng là 19.653 người, bằng 2,3% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những nghề người lao động chủ yếu đăng ký học là lái xe (23,7%); kỹ thuật nấu ăn (14,2%); kỹ thuật pha chế thức uống (6,1%); tin học văn phòng (5,3%)...

B.D

Nguồn :