Đồng hành cùng chuyên môn nâng cao chất lượng đào tạo

(LĐTĐ) Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những tác động của dịch bệnh Covid-19, song trong năm học 2020- 2021 vừa qua, Công đoàn các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường.
Đổi mới, nâng tầm hoạt động công đoàn trong tình hình mới Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Nỗ lực vượt khó

Hiện nay, trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội có 23 Công đoàn khối trường đại học, cao đẳng với tổng số 5.556 đoàn viên công đoàn trên tổng số 5.605 cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ). Năm học 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, toàn ngành Giáo dục thực hiện chủ trương “Tạm dừng đến trường, không dừng học”, đã có nhiều trường, hàng nghìn đoàn viên, nhà giáo, người lao động nhất là khối ngoài công lập bị ảnh hưởng về đời sống, thu nhập...

Bên cạnh đó, một số vấn đề về chế độ, chính sách chưa đồng bộ, công tác tuyển sinh gặp khó khăn nhất là khối đào tạo nghề; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ giáo viên; đời sống một bộ phận đoàn viên, người lao động còn gặp khó khăn... đã có những tác động không nhỏ tới tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên, nhà giáo, NLĐ, ảnh hướng nhất định đến hoạt động của Công đoàn các trường trong năm học 2020-2021.

Đồng hành cùng chuyên môn nâng cao chất lượng đào tạo
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ 8 từ phải sang) trao Cờ, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích nhân dịp tổng kết hoạt động Công đoàn các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thành phố năm học 2020-2021.

Trước tình hình đó, Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng đã nỗ lực vượt khó, chủ động nắm tình hình, lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt trong phương thức tổ chức hoạt động nên đã thích ứng với điều kiện phòng dịch… Hoạt động Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng nhờ đó tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, đặc biệt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn.

Công đoàn các trường đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị NLĐ ngay từ đầu năm học đồng thời tích cực tham gia các diễn đàn, hội đồng trường, có tiếng nói bảo vệ đoàn viên, nhà giáo, NLĐ.

Cùng đó, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền các trường triển khai, phổ biến tới đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, NLĐ về các chế độ, chính sách có liên quan; phối hợp chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên, tìm nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng; tham mưu thực hiện tốt các chế độ chính sách như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng lương thường xuyên và trước thời hạn, chế độ làm thêm giờ, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên, tiền thưởng nhân các ngày lễ, Tết, thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Theo báo cáo của các trường đã có 100% cán bộ, nhà giáo, NLĐ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định.

Ban Chấp hành Công đoàn các trường còn phối hợp với chính quyền kịp thời thăm hỏi, trợ cấp, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Theo báo cáo chưa đầy đủ, năm học 2020-2021 đã có 1.040 đoàn viên công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được trợ cấp, thăm hỏi, dịp lễ, Tết với số tiền hơn 1.040 tỷ đồng. Công đoàn các trường và chuyên môn đã tổ chức cho đoàn viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động đi tham quan, du lịch, nghỉ mát; tổ chức sinh nhật; chia tay khi đoàn viên công đoàn nghỉ hưu; khám sức khỏe định kỳ… năm học vừa qua, đã có 3.471 người được hỗ trợ nghỉ dưỡng với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng; 3.675 người được khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, trong năm học qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn các trường đã phối hợp với chuyên môn thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về phòng, chống Covid-19, tổ chức cấp phát khẩu trang, dung dịch rửa tay, thực hiện đo thân nhiệt, vệ sinh môi trường, trường lớp. Đặc biệt Công đoàn các trường đã nắm chắc và thường xuyên nắm bắt tình hình, báo cáo số lượng cán bộ, đoàn viên, NLĐ thuộc các đối tượng F0, F1, F2, F3 cũng như tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của cán bộ giáo viên trong dịp nghỉ dịch để đề nghị nhà trường và LĐLĐ Thành phố có các hình thức chăm lo, hỗ trợ kịp thời.

Sát cánh cùng chuyên môn

Cùng với quan tâm chăm lo đoàn viên, NLĐ, Công đoàn các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng tích cực tham gia công tác quản lý, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm đồng hành cùng chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Theo đó, Công đoàn các trường đã tích cực tham gia, xây dựng và bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các Quy chế, Quy định về quản lý công tác chuyên môn cũng như tham gia có hiệu quả vào các Hội đồng trường nhất là Hội đồng nghiên cứu khoa học; phối hợp với chính quyền giải quyết những khó khăn, bàn giải pháp để làm tốt công tác tuyển sinh trong năm học; động viên cán bộ, nhà giáo, NLĐ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, góp phần xây dựng nhà trường ổn định và phát triển.

Công đoàn các trường cũng tham gia với chính quyền làm tốt việc quy hoạch đội ngũ cán bộ; quan tâm việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; coi trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ; động viên cán bộ, nhà giáo, NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Công đoàn các trường đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Người tốt, việc tốt”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các nhà trường. Hưởng ứng thi đua, cán bộ, nhà giáo, NLĐ các trường đã nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến, biên soạn chương trình, giáo trình; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm; tổ chức các hội thi “Giáo viên dạy giỏi”…

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với sinh viên, có nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp trường được phát huy, đưa vào ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Năm học 2020-2021 đã có 121 giáo viên dạy giỏi các cấp; 732 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi hơn 14 tỷ 558 triệu đồng; đã có 03 tập thể, 4 cá nhân được tặng Huân chương Độc Lập, Huân chương Lao động; 03 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 04 tập thể và 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Bộ ngành, thành phố; 71 tập thể và 147 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ, thành phố; 72 tập thể lao động xuất sắc cấp bộ, ngành, thành phố, 204 tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở; 37 chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, thành phố; 457 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3.594 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố, nhìn chung phong trào thi đua của các trường đã động viên được đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy tiềm năng lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả các cuộc hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nhất là nâng cao chất lượng đào tạo trong các nhà trường.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn các trường đại học, cao đẳng trực thuộc LĐLĐ Thành phố năm học 2020- 2021 được tổ chức mới đây, đã có 2 tập thể được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc, 6 cá nhân được nhận Bằng khen của của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ Thành phố trao Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc./.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2022

Công đoàn công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2022

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm ...
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2022) và kỷ niệm 120 ...
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên không có biểu hiện tâm thần hay "ngáo đá"

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên không có biểu hiện tâm thần hay "ngáo đá"

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng Nguyễn Trung Huyên bị bắt trong vụ cháu bé 3 tuổi bị ghim nhiều đinh vào đầu, đã thừa nhận ...
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị Thủ đô

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị Thủ đô

(LĐTĐ) Trong thời điểm cuối năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật ...
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 21/1, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2022 ...
Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

(LĐTĐ) Tối 21/1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội ...
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

(LĐTĐ) Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (thành phố Huế), vào lúc 0 giờ ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư ...

Tin khác

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 21/1, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2022 và vinh dự đón nhận Cờ thi đua "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trao tặng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lương Anh Dũng - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; cùng 100% CBVCNLĐ của đơn vị.
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng dự và phát biểu chỉ đạo.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu năm mới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022; phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022; chương trình “Tết Sum vầy”. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, năm nay các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho người lao động. Những phần quà giúp các đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo huyện Thạch Thất bớt khó khăn khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề.
Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an"; tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và đồng chí Nguyễn Hồng Chiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 20/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa huyện.
Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Tổ chức Công đoàn huyện Gia Lâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid-19, song trong năm 2021, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm đã không ngừng nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức, triển khai hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chăm lo hậu phương chiến sĩ công tác tại đảo xa

Chăm lo hậu phương chiến sĩ công tác tại đảo xa

(LĐTĐ) Chiều 20/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) là vợ, học sinh là con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại biển đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Xem thêm
Phiên bản di động