M
30/07/2020 18:38

Đồng chí Trần Thế Cương đắc cử Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ông Trần Thế Cương, chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xây dựng quận Bắc Từ Liêm phát triển bền vững
Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Sau 2 ngày làm việc (29 - 30/7), với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương”, Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

2243 img 8324
Ông Trần Thế Cương, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận ủy khóa mới gồm 39 đồng chí với số phiếu đạt tỷ lệ từ 61,88% - 97,73%. Chiều 30/7, Ban chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm khóa II đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí. Ông Trần Thế Cương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư Quận ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

2601 img 5682
Ban chấp hành Đảng bộ Quận ủy khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá để đạt thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Trong đó, quận Bắc Từ Liêm tập trung phát huy tiềm năng và thế mạnh của quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế thế hướng đô thị sinh thái – bền vững gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, khu dân cư, tăng cường công tác hoạt động quản lý xây dựng; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, công tác cải cách tư pháp, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được 100% đại biểu dự Đại hội thông qua.

Lê Thắm

Nguồn :