M
06/10/2020 12:52

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng hưu trí?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Bố tôi năm nay 70 tuổi, mẹ tôi 65 tuổi, chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Nay, tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần cho bố mẹ tôi để hưởng chế độ hưu trí có được không?

Nữ giới 50 tuổi còn mua được bảo hiểm xã hội tự nguyện? Nâng mức hỗ trợ - “cú hích” thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Tham gia bảo hiểm xã hội 11 năm, được hưởng chế độ như thế nào?
Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng hưu trí?
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức đóng:

Hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng 1 lần, 12 tháng một lần, 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp bố của bạn 70 tuổi và mẹ của bạn 65 tuổi được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bố mẹ của bạn có thể lựa chọn phương thức đóng cho phù hợp.

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS). Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được hướng dẫn cụ thể.

B.D

Nguồn :