M
17/08/2018 15:47

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi: Em hiện nay đang sống một mình, ổn định tại thành phố Hải Phòng. Công việc chính của em là kinh doanh buôn bán quần áo qua mạng xã hội, thu nhập hàng tháng là 20 triệu đồng. Vậy em có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? (Nguyễn Thị Hương - TP Hải Phòng)

tin nhap 20180817110517 Kiểm soát thu nhập cá nhân: Vẫn chưa có phương án tối ưu
tin nhap 20180817110517 Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp và Thuế Thu nhập cá nhân: Những điều cần lưu ý

Trả lời: Theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2012) quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này”.

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:
a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;
b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật”

Như vậy, thu nhập hàng tháng của bạn từ hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội là 20 triệu, đây là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, bạn sinh sống ổn định tại thành phố Hải Phòng, đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú. Do vậy, theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2012) bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với khoảng thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội

Nguồn :