M
17/11/2020 10:29

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi có tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào tháng 8/2013, đến tháng 6/2015 không tham gia nữa và cũng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp. Đến tháng 1/2020, tôi đi làm lại và tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 6/2020 thì nghỉ việc. Tổng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp của tôi là 2 năm 5 tháng. Vậy, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được bảo lưu chế độ? “Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội” - Những hạt mầm nhỏ gieo niềm tin của mọi nhà Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bổ sung ngoài phần doanh nghiệp đóng?
Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động làm thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Điều 49 Luật Việc làm quy định, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc từ 12 tháng trở lên; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt Hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc.

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức Bảo hiểm xã hội xác nhận.

Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau: Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

Đối chiếu với quy định nêu trên, bạn không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối với thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu và cộng dồn với thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sau này (nếu có) để làm căn cứ tính hưởng khi đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm.

B.D

Nguồn :