M
14/09/2020 18:38

Chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được bảo lưu chế độ?

Chị Nguyễn Vân Thư (huyện Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Tôi đã nghỉ việc ở công ty, nhưng trong vòng 3 tháng từ khi nghỉ việc tôi chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy, tôi muốn hỏi, chế độ trợ cấp thất nghiệp của tôi có được bảo lưu hay không, hay sẽ mất chế độ?

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động
Bị thôi việc, có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp?
Để hưởng trợ cấp thất nghiệp cần làm những thủ tục nào?

- Nội dung chị hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Điều 46 Luật Việc làm quy định: “Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”.

Trường hợp của chị đã nghỉ việc, nếu trong vòng 3 tháng, chị không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì chị không thuộc đối tượng để giải quyết trợ cấp thất nghiệp lần này.

Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm cũng quy định: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng của chị sẽ được bảo lưu, cộng dồn với thời gian tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp sau này (nếu có) để làm căn cứ tính hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi chị đủ điều kiện theo quy định.

B.D

Nguồn :