M
27/08/2020 09:28

Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020:

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

(LĐTĐ) Sáng 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 (đợt 1). Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020.

Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 vào ngày 3 - 4/9
Hà Nội phấn đấu hoàn thành chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vào ngày 24/8
Đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Theo đó, phổ điểm trung bình các môn thi năm nay nhìn chung cao hơn năm 2019. Số điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi, trong đó môn Giáo dục công dân có số lượng thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.163 thí sinh. Là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi, môn Ngữ văn có 2 thí sinh đạt điểm 10 (năm 2019 không có thí sinh nào đạt 10 điểm môn này). Số lượng điểm 10 ở các môn thi khác cũng nhiều hơn so với năm 2019.

Cụ thể:

Môn Toán

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán cho thấy: Có 845.473 thí sinh tham gia thi bài thi Toán (Trong đó: Điểm trung bình là 6,68 điểm; điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153.367 (chiếm tỷ lệ 18%); có 273 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Ngữ văn

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ văn cho thấy: Có 830.764 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn (Trong đó: Điểm trung bình là 6,62 điểm; điểm trung vị là 6,75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%); có 2 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Tiếng Anh

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Tiếng Anh cho thấy: Có 749.285 thí sinh tham gia thi môn Tiếng Anh (Trong đó: Điểm trung bình là 4,58 điểm; điểm trung vị là 4,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472.990 (chiếm tỷ lệ 63,13%); có 225 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Vật lý

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Vật lý cho thấy: Có 286.847 thí sinh tham gia thi môn Vật lý (Trong đó: Điểm trung bình là 6,72 điểm; điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37.140 (chiếm tỷ lệ 13%); có 10 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Hóa học

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Hóa học cho thấy: Có 289.066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học (Trong đó: Điểm trung bình là 6,71 điểm; điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44.766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); có 399 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Sinh học

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Sinh học cho thấy: Có 284.063 thí sinh tham gia thi môn Sinh học (Trong đó: Điểm trung bình là 5,59 điểm; điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Lịch sử

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Lịch sử cho thấy: Có 553.987 thí sinh tham gia thi môn Lịch sử (Trong đó: Điểm trung bình là 5,19 điểm; điểm trung vị là 5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); có 371 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Địa lý

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Địa lý cho thấy: Có 540.775 thí sinh tham gia thi môn Địa lý (Trong đó: Điểm trung bình là 6,78 điểm; điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33.606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); có 248 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Giáo dục công dân

Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn thi

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Giáo dục công dân cho thấy: Có 469.587 thí sinh tham gia thi môn Giáo dục công dân (Trong đó: Điểm trung bình là 8,14 điểm; điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm).

Số thí sinh có điểm <= 1 là 41 (chiếm tỷ lệ 0,00%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.152 (chiếm tỷ lệ 1,10%); có 4.163 thí sinh đạt điểm 10.

P.T

Nguồn :