MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương:

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả

(LĐTĐ) Chiều nay (15/12), Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Hà Nội: Chuyển giao hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn mua trang thiết bị y tế MTTQ Việt Nam Thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương, sự chia sẻ, động viên của các tỉnh, thành bạn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của nhân dân, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội có những điểm sáng tích cực: GRDP đạt mức tăng trưởng ước đạt 2,92%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 108,3% dự toán Trung ương giao; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng, có nhiều tiến bộ…

“Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong đó Hà Nội là Cụm trưởng; nhận thức và xác định rõ trách nhiệm, trong năm qua, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua chung của cả nước và Thành phố.

Năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, phát huy tốt vị trí, vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp mọi lực lượng để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền và hàng hóa trị giá 1.567,54 tỷ đồng; chuyển ủng hộ Quỹ Vắc xin của Trung ương, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân tỉnh Hải Dương, các địa phương với số tiền và hàng hóa trị giá 966,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhiều mô hình sáng tạo, chưa từng có tiền lệ đã được triển khai như: Chương trình “Đoàn kết sáng tạo”, “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Đội xe đại đoàn kết”… đã kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19.

“Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các bộ ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước, 5 thành phố trong Cụm thi đua đã từng bước kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ”, đồng chí Nguyễn Lan Hương chia sẻ.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả nổi bật, toàn diện về các mặt của MTTQ Việt Nam 5 thành phố, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng: MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt và đạt nhiều kết quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là tại cơ sở đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao, vì cộng đồng khắc phục mọi khó khăn, chấp nhận nguy hiểm, phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phòng chống dịch, cùng với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các hộ lao động nghèo vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận, năm 2021, MTTQ Việt Nam của 5 thành phố làm được nhiều việc lớn, đó là tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chủ động tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp với nhiều cách làm và đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam của 5 thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp ý kiến xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; giám sát phản biện xã hội, tập hợp ý kiến của nhân dân phản ánh với tổ chức Đảng, cơ quan chức năng giải quyết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 Cụm Thi đua đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, MTTQ Việt Nam 5 thành phố cần chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng, các tổ chức thành viên MTTQ, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, trực tiếp là Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Về việc triển khai chăm lo Tết Nguyên đán sắp tới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị MTTQ các cấp cần khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 với mục tiêu lớn nhất là mọi người, mọi nhà đều có đủ điều kiện vật chất, tinh thần đón xuân, vui Tết an toàn, tiết kiệm. Năm nay, MTTQ Việt Nam phải chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền để tổ chức một cái Tết có dấu ấn Tết của lòng nhân ái.

Nhân dịp nay, hội nghị đã thống nhất giới thiệu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng làm Cụm trưởng Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố năm 2022.

Trong năm 2021, mỗi Thành phố có những nổi bật, đặc sắc riêng.

Trong đó, Hà Nội đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy mạnh mẽ tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước"; điển hình trong triển khai giám sát; tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết; tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 179 phường.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; xây dựng thực hiện tốt mô hình "Nghĩa tình, sẻ chia, đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19, mô hình "Lưới an sinh"; phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng bầu cử”; làm tốt phản biện xã hội. Lần đầu tiên tổ chức giải Báo chí "MTTQ Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của nhân dân".

Thành phố Hải Phòng tổ chức thành công hội nghị triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kịp thời, hiệu quả trong vận động nguồn lực ủng hộ người nghèo, thiên tai bão lũ, dịch bệnh. Là thành phố duy nhất trong 5 Thành phố không phải thực hiện Chỉ thị 16, không có người tử vong do Covid-19.

Thành phố Đà Nẵng nắm chắc tình hình nhân dân; tổ chức sáng tạo các cuộc vận động, phong trào thi đua, đổi mới phương thức làm việc của Mặt trận các cấp.

Thành phố Cần Thơ thực hiện thường xuyên công tác dân tộc, tôn giáo; hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nhiều tiến bộ; xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động