MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương:

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả

(LĐTĐ) Chiều nay (15/12), Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Hà Nội: Chuyển giao hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ 579 trạm y tế xã, phường, thị trấn mua trang thiết bị y tế MTTQ Việt Nam Thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương, sự chia sẻ, động viên của các tỉnh, thành bạn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của nhân dân, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội có những điểm sáng tích cực: GRDP đạt mức tăng trưởng ước đạt 2,92%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 108,3% dự toán Trung ương giao; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng, có nhiều tiến bộ…

“Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong đó Hà Nội là Cụm trưởng; nhận thức và xác định rõ trách nhiệm, trong năm qua, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua chung của cả nước và Thành phố.

Năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, phát huy tốt vị trí, vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp mọi lực lượng để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền và hàng hóa trị giá 1.567,54 tỷ đồng; chuyển ủng hộ Quỹ Vắc xin của Trung ương, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân tỉnh Hải Dương, các địa phương với số tiền và hàng hóa trị giá 966,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhiều mô hình sáng tạo, chưa từng có tiền lệ đã được triển khai như: Chương trình “Đoàn kết sáng tạo”, “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Đội xe đại đoàn kết”… đã kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19.

“Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cùng với sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các bộ ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước, 5 thành phố trong Cụm thi đua đã từng bước kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ”, đồng chí Nguyễn Lan Hương chia sẻ.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả nổi bật, toàn diện về các mặt của MTTQ Việt Nam 5 thành phố, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng: MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt và đạt nhiều kết quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là tại cơ sở đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao, vì cộng đồng khắc phục mọi khó khăn, chấp nhận nguy hiểm, phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phòng chống dịch, cùng với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các hộ lao động nghèo vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận, năm 2021, MTTQ Việt Nam của 5 thành phố làm được nhiều việc lớn, đó là tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chủ động tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp với nhiều cách làm và đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam của 5 thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp ý kiến xây dựng Đảng, cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; giám sát phản biện xã hội, tập hợp ý kiến của nhân dân phản ánh với tổ chức Đảng, cơ quan chức năng giải quyết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 Cụm Thi đua đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, MTTQ Việt Nam 5 thành phố cần chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng, các tổ chức thành viên MTTQ, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, trực tiếp là Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Về việc triển khai chăm lo Tết Nguyên đán sắp tới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị MTTQ các cấp cần khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 với mục tiêu lớn nhất là mọi người, mọi nhà đều có đủ điều kiện vật chất, tinh thần đón xuân, vui Tết an toàn, tiết kiệm. Năm nay, MTTQ Việt Nam phải chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền để tổ chức một cái Tết có dấu ấn Tết của lòng nhân ái.

Nhân dịp nay, hội nghị đã thống nhất giới thiệu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng làm Cụm trưởng Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố năm 2022.

Trong năm 2021, mỗi Thành phố có những nổi bật, đặc sắc riêng.

Trong đó, Hà Nội đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy mạnh mẽ tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước"; điển hình trong triển khai giám sát; tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết; tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 179 phường.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; xây dựng thực hiện tốt mô hình "Nghĩa tình, sẻ chia, đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19, mô hình "Lưới an sinh"; phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng bầu cử”; làm tốt phản biện xã hội. Lần đầu tiên tổ chức giải Báo chí "MTTQ Việt Nam Thành phố vì hạnh phúc của nhân dân".

Thành phố Hải Phòng tổ chức thành công hội nghị triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kịp thời, hiệu quả trong vận động nguồn lực ủng hộ người nghèo, thiên tai bão lũ, dịch bệnh. Là thành phố duy nhất trong 5 Thành phố không phải thực hiện Chỉ thị 16, không có người tử vong do Covid-19.

Thành phố Đà Nẵng nắm chắc tình hình nhân dân; tổ chức sáng tạo các cuộc vận động, phong trào thi đua, đổi mới phương thức làm việc của Mặt trận các cấp.

Thành phố Cần Thơ thực hiện thường xuyên công tác dân tộc, tôn giáo; hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nhiều tiến bộ; xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lắng nghe những chia sẻ từ trái tim của những học sinh "tuổi teen"

Lắng nghe những chia sẻ từ trái tim của những học sinh "tuổi teen"

(LĐTĐ) Diễn đàn “Điều em muốn nói” diễn ra ngày 17/5, với sự tham gia của các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia tâm lý, nghệ sĩ, nhà văn… đã ...
Công an Hà Nội khuyến cáo không dùng biện pháp đốt để xử lý rác và phế liệu

Công an Hà Nội khuyến cáo không dùng biện pháp đốt để xử lý rác và phế liệu

(LĐTĐ) Chiều 17/5, Trung tâm chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân, phát hiện một cột khói đen ở khu vực giáp ...
Sân vận động Mỹ Đình bùng nổ trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên

Sân vận động Mỹ Đình bùng nổ trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên

(LĐTĐ) Chiều 17/5 tại sân vận động Mỹ Đình, đã diễn ra chung kết các nội dung của bộ môn Điền kinh tại SEA Games 31 trong sự hò reo cuồng ...
Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Quận ủy Long Biên tiếp tục rà soát các chương trình, kết luận, quy định mới ...
Hai vận động viên điền kinh Việt Nam nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

Hai vận động viên điền kinh Việt Nam nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

(LĐTĐ) Chiều 17/5, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Tổ chức SEA Games ...
Quyết liệt trong xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Quyết liệt trong xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, tính riêng trong tháng 4/2022, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên ...
Sơn Tây: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

Sơn Tây: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp đào ...

Tin khác

Lắng nghe những chia sẻ từ trái tim của những học sinh "tuổi teen"

Lắng nghe những chia sẻ từ trái tim của những học sinh "tuổi teen"

(LĐTĐ) Diễn đàn “Điều em muốn nói” diễn ra ngày 17/5, với sự tham gia của các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia tâm lý, nghệ sĩ, nhà văn… đã nhận được nhiều chia sẻ từ trái tim của những học sinh “tuổi teen”.
Chính thức ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Chính thức ra mắt Hiệp hội Blockchain Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng ngày 17/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố và ra mắt Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự và trao Quyết định thành lập.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng ngày 17/5/2022, tại Thủ đô Viêng-chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phăn-khăm Vị-pha-văn (Phankham Viphavanh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương

Tiếp tục chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc (LHQ), sáng ngày 16/5, tại trụ sở LHQ thành phố New York Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký LHQ, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ.
Để công viên là không gian mở

Để công viên là không gian mở

(LĐTĐ) Công viên là khu vực được bảo vệ các nguồn thiên nhiên tự có hay trồng, một nơi vui chơi, giải trí đại chúng, các hoạt động văn hóa, hưởng thụ. Do đó, việc “giải phóng” các công viên để tạo ra một không gian giao thoa với môi trường xung quanh, nơi vui chơi cho nhân dân là điều cần xem xét.
Đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong Báo cáo về kinh tế - xã hội để đại biểu Quốc hội thảo luận.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou (Ca-tê-ri-na Sa-kê-la-rô-pu-lu) đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 19/5/2022. Trong buổi hội đàm ngày 16/5/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Sáng ngày 16/5, ngay sau Lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản.
TP.HCM công bố 29 dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm

TP.HCM công bố 29 dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm

(LĐTĐ) Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản khẩn về việc công bố danh mục dự án, công trình giao thông vận tải trọng điểm trên địa bàn TP.HCM năm 2022.
Chủ tịch Quốc hội gặp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Chủ tịch Quốc hội gặp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 15/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.
Xem thêm
Phiên bản di động