M
30/05/2021 11:08

Đề xuất tăng mức phạt tiền với hành vi đưa hối lộ

So với Nghị định hiện hành, dự thảo Nghị định Bộ Công an vừa hoàn thành, đề xuất tăng mức phạt tiền với hành vi đưa hối lộ để không bị xử phạt hành chính.

Kiên quyết không để tình trạng đoàn thanh tra bị bắt quả tang nhận hối lộ Xét xử 2 cựu công an nhận hối lộ

Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong dự thảo Nghị định có quy định về hành vi vi phạm liên quan đến hối lộ người thi hành công vụ.

Cụ thể, tại Điều 21 của Dự thảo Nghị định có quy định: Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ.

Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, giúp sức cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Tại khoản 2, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật;

Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;

Tổ chức, xúi giục, giúp sức, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Ở khoản 3, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ;

Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ;

Đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ.

So với Nghị định 167/2013 hiện hành, các mức phạt tiền Bộ Công an đề xuất đều tăng từ 2-4 lần.

Cụ thể, Điều 20 của Nghị định 167/2013 quy định về hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ.

Khoản 1: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Khoản 2: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ;

Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;

Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Khoản 3: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ;

Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ;

Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính.

Theo Việt Dũng/laodong.vn

https://laodong.vn/phap-luat/de-xuat-tang-muc-phat-tien-voi-hanh-vi-dua-hoi-lo-914619.ldo

Nguồn :