M
09/07/2020 15:06

Đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản

(LĐTĐ) Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang phối hơp với các đơn vị đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân. Đây được xem là giải pháp góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch trong tài chính, nhằm phục vụ người hưởng chế độ ngày càng tốt hơn.  

Người dân phấn khởi được chi trả lương hưu an toàn trong mùa dịch
Tổ dân phố có vai trò quan trọng trong việc trả lương hưu tại nhà

Nhiều tiện ích cho người sử dụng

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho hay, Hà Nội là địa phương có số đối tượng, số tiền chi trả chế độ hằng tháng lớn nhất cả nước, với tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo các hình thức là trên 566 ngàn người. Trong đó, chi bằng tiền mặt, chi qua tài khoản cá nhân với các phương thức tổ chức thực hiện như chi tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, chi qua đơn vị sử dụng lao động (chế độ ốm đau, thai sản…); ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ công (cơ quan bưu điện); chi qua tổ chức dịch vụ cung ứng dịch vụ thanh toán (ngân hàng thương mại).

5734 bao hiem xa hoi 87
Việc tiến hành rà soát được Hà Nội triển khai từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4, tháng 5/2020. Ảnh: B.D

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 3984/UBND-KGVX, từ ngày 1/10/2019, việc thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp của công chức, viên chức, người lao động được thực hiện 100% qua thẻ ATM và công văn 2031/UBND-KGVX ngày 29/5/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tích cực triển khai thực hiện phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều biện pháp quản lý được tăng cường như ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đến đúng người thụ hưởng chế độ, quản lý chặt chẽ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các quy trình, thủ tục chi trả, quản lý người hưởng được đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua thẻ ATM so với hình thức chi lương hưu tại phường, xã hoặc bưu điện đã thể hiện được tính ưu việt, mang đến nhiều tiện ích cho người hưởng. Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội khi đăng ký sử dụng nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, sẽ nhận được nhiều tiện ích như: Được mở thẻ ATM miễn phí và được lựa chọn ngân hàng thuận tiện, phù hợp; đến kỳ nhận lương hưu, ngân hàng tự động chuyển tiền vào tài khoản ATM của người hưởng nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời. Việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ATM sẽ đảm bảo an toàn, giúp người hưởng không phải mang tiền mặt theo người, tránh rủi ro trong quá trình đi lại.

Bên cạnh đó, người hưởng có thể thanh toán các hóa đơn, dịch vụ thông qua thẻ ATM. Đặc biệt, thanh toán viện phí qua hình thức ATM đang được ứng dụng và triển khai tại các bệnh viện giúp người bệnh không cần xếp hàng hay mang theo tiền mặt khi trả viện phí…

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Để tạo thuận lợi cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội, các Ngân hàng thương mại và cơ quan Bưu điện có trách nhiệm hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM, phát hành thẻ ATM cho người hưởng khi làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan Bảo hiểm xã hội và tại điểm chi trả của cơ quan Bưu điện.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã làm việc với các Ngân hàng thương mại bố trí, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM, đặc biệt là các vùng ngoại thành; giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngưởi hưởng khi nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua ATM.

Tiếp tục tập trung rà soát, triển khai

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên ngành Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội đang tiến hành rà soát, dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận bằng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc tiến hành rà soát được bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4, tháng 5/2020 và các kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các tháng tiếp theo.

Những tiện ích của ATM khi người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đăng ký sử dụng:

- Được mở thẻ ATM miễn phí và được lựa chọn ngân hàng thuận tiện, phù hợp.

- Đến kỳ nhận lương hưu, ngân hàng tự động chuyển tiền vào tài khoản ATM của người hưởng nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời.

- Việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ATM sẽ đảm bảo an toàn, giúp người hưởng không phải mang tiền mặt theo người, tránh rủi ro trong quá trình đi lại.

- Người hưởng có thể thanh toán các hóa đơn, dịch vụ thông qua thẻ ATM.

- Thanh toán viện phí qua hình thức ATM đang được ứng dụng và triển khai tại các bệnh viện giúp người bệnh không cần xếp hàng hay mang theo tiền mặt khi trả viện phí.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, việc rà soát nhằm đảm bảo công tác chi trả, quản lý người hưởng được chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng quy định của pháp luật; nắm bắt thực trạng người hưởng để báo giảm kịp thời các trường hợp người hưởng chết; đồng thời việc rà soát thông tin người hưởng phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dữ liệu thông tin chính xác và hoàn thành đúng thời gian quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, việc rà soát dữ liệu lần này tập trung thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin của người hưởng như: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; số điện thoại; địa chỉ nơi nhận lương hưu và nơi cư trú hiện tại của người hưởng(ghi đầy đủ số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố,tổ/thôn/xóm, xã/ phường /thị trấn, huyện/quận/thị xã) của người hưởng tiền mặt; thực hiện việc xác minh thông tin người hưởng/người ủy quyền cho người khác nhận thay tại nơi cư trú đồng thời thực hiện kiểm tra toàn bộ giấy ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

Kết quả, tính đến nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bưu điện Thành phố đã thực hiện cập nhật kết quả xác minh thông tin người hưởng đạt tỷ lệ 39,27%. Theo kế hoạch, Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bưu điện Hà Nội đang tiếp tục phối hợp thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin người hưởng đảm bảo đúng kế hoạch cũng như chất lượng rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận bằng tiền mặt xong trước ngày 30/11/2020.

Bảo Duy

Nguồn :