M
28/12/2020 14:07

Đất nước, con người Việt Nam đã được quảng bá thông qua phương thức mới

(LĐTĐ) “Đại dịch Covid-19 xảy ra mà không nước nào có thể lường trước được, đã ảnh hưởng rất lớn đến vai trò của Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Song, năm 2020 chúng ta đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN. Đây là đánh giá không phải của chúng ta, đây là đánh giá của cộng đồng quốc tế, đánh giá trong các nước ASEAN và dư luận đối với chúng ta”. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định như vậy khi nhắc đến vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam.

Năm 2020 Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN đi đúng hướng Nhiều sáng kiến và ý tưởng của Việt Nam đã trở thành tài sản của ASEAN Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác biển ASEAN thời gian tới

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN trên các lĩnh vực.

Trước tiên, chúng ta đã đề ra một chủ đề hết sức đúng với tình hình, đó là “gắn kết và chủ động thích ứng”. Chủ đề đó nói lên mục tiêu ASEAN muốn hướng tới trong năm Việt Nam làm Chủ tịch, cũng là thông điệp của ASEAN ra thế giới.

“Chủ đề “gắn kết và chủ động thích ứng” chúng ta lựa chọn đạt được mục tiêu là tăng cường vai trò trung tâm đoàn kết của ASEAN, sự thích ứng nhanh chóng không phải của từng nước mà của cả khối ASEAN đối với tình hình thế giới bên ngoài cũng như khu vực và đối với từng nước. Cho đến thời điểm này, có thể nói rằng chủ đề của chúng ta hết sức đúng đắn”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định.

Đất nước, con người Việt Nam đã được quảng bá thông qua phương thức mới
Hình ảnh về đất nước Việt Nam được quảng bá tại Triển lãm ảnh "Đất nước, con người ASEAN"

Điểm thứ hai mà Chủ tịch ASEAN phải làm là đảm bảo thực hiện được toàn bộ nội dung của năm Chủ tịch ASEAN đã đề ra. Năm 2020, chúng ta đã đảm bảo các nội dung của một nước Chủ tịch, đó là vấn đề xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trong cả năm ASEAN 2020, chúng ta đã thông qua được trên 80 văn kiện, trong đó tập trung vào: Một là xây dựng Cộng đồng ASEAN, thể hiện qua việc chúng ta thúc đẩy đánh giá, kiểm điểm giữa kỳ Kế hoạch tổng thể của ASEAN đến năm 2025. Hai là rà soát lại Hiến chương ASEAN cũng đã thực hiện được. Ba là xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau năm 2025.

Thông thường các nước Chủ tịch sẽ có các sáng kiến và đảm bảo việc thực hiện sáng kiến đó như thế nào. Trong năm 2020, chúng ta dự kiến là có 32 sáng kiến đề xuất. Cho đến nay, 28 sáng kiến của chúng ta đã được đưa vào các văn kiện. Đó cũng là thành công của một nước Chủ tịch ASEAN, đưa các sáng kiến của mình đáp ứng được quan tâm chung của các nước ASEAN, đồng thời thích ứng được với tình hình.

Vấn đề thứ ba trong nội dung là ASEAN phải thích ứng được với tình hình mới. Năm 2020, với Covid-19, phải nói ASEAN là một tổ chức khu vực cho đến nay có thể nói không phải là duy nhất nhưng trong số ít thích ứng rất nhanh với tình hình Covid-19. Chúng ta đã tổ chức được các hội nghị đặc biệt của ASEAN, giữa ASEAN với các đối tác để ứng phó với Covid-19 và đưa ra được 4 nội dung để thích ứng với Covid-19. Một là xây dựng được quỹ ứng phó; hai là xây dựng được kho dự phòng; ba là xây dựng được một kế hoạch để thích ứng với từng kịch bản của Covid; và thứ tư là xây dựng được kế hoạch phục hồi kinh tế sau Covid-19. Có thể nói là chúng ta với vai trò Chủ tịch đã thích ứng rất nhanh để thích ứng được tình hình Covid-19 xảy ra như vậy, trong nội bộ ASEAN cũng như giữa ASEAN với các nước đối tác.

Đất nước, con người Việt Nam đã được quảng bá thông qua phương thức mới
Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam đã tổ chức trên 550 cuộc họp trực tuyến.

Vấn đề thứ tư là chúng ta đã chuyển đổi phương thức họp của ASEAN, không giống như ASEAN của mọi năm. Thông thường, các hội nghị của ASEAN lên đến hàng trăm các cuộc họp trực tiếp giữa các nước trong ASEAN để thảo luận các vấn đề. Năm 2020, với dịch Covid-19, chúng ta không thể họp trực tiếp được. Chúng ta đã tổ chức trên 550 cuộc họp trực tuyến, trong đó có 20 cuộc họp cấp cao, trong đó có những cuộc họp cấp cao thường niên như Cấp cao 36, 37 và các cuộc họp cấp cao của ASEAN với các đối tác đặc thù về ứng phó với Covid-19, 70 cuộc họp cấp Bộ trưởng.

“Điều đó nói lên chúng ta đã chuyển đổi phương thức rất nhanh, vẫn đảm bảo được tất cả các cuộc họp của ASEAN được tổ chức theo đúng kế hoạch và trên tất cả các lĩnh vực, trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh - quốc phòng, kinh tế và văn hóa - xã hội. Tất cả các cuộc họp đều diễn ra đúng dự định và đều thông qua được các văn kiện để được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN. Việc chuyển đổi phương thức của chúng ta đã hoàn thành”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.

Vấn đề thứ năm là chúng ta đã đưa ra những nội dung mới trong họp ASEAN, như việc nêu cao vai trò của phụ nữ. Lần đầu tiên ta đã tổ chức Hội nghị cấp cao trong ASEAN về phụ nữ và đây cũng là vấn đề xuyên suốt của chúng ta khi chủ động tham gia vào hoạt động ngoại giao đa phương không chỉ trong ASEAN mà cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Một chủ đề mới nữa chúng ta đưa ra là sự tăng cường kết nối, trao đổi về kết nối giữa ASEAN với các tiểu khu vực. Cụ thể là hợp tác của các nước trong khu vực Mekong.

“Tóm lại, trong năm 2020, nếu nói về dấu ấn của vai trò Chủ tịch ASEAN là gì, đó là chúng ta được đưa ra được chủ đề, đưa ra được nội dung thích hợp, thứ ba là phương thức hoạt động của ASEAN, thứ tư là đảm bảo nhanh chóng thích ứng với tình hình đem lại kết quả cụ thể. Đó là những dấu ấn của chúng ta trong vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định.

Cũng theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, một lĩnh vực nữa phải nói là trong 2020, vấn đề quảng bá Việt Nam ra nước ngoài vẫn tiếp tục được thực hiện. Chúng ta cũng rất hy vọng, mong chờ là với vai trò Chủ tịch của ASEAN, phóng viên báo chí sẽ đến Việt Nam và qua phóng viên báo chí nước ngoài đến Việt Nam chúng ta có thể quảng bá được nhiều hơn về đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến việc báo chí nước ngoài, phóng viên nước ngoài vào Việt Nam. Trong tình hình đó, báo chí Việt Nam, báo chí đối ngoại đã tiếp tục quảng bá được đất nước, con người Việt Nam thông qua phương thức mới, đó là nền tảng số. Qua nền tảng số này, việc quảng bá Việt Nam đã vươn xa so với trước đây rất nhiều.

Bảo Duy

Nguồn :