M
01/06/2021 15:11

Danh sách 35 đại biểu Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khóa III

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban bầu cử quận Nam Từ Liêm đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 35 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa III nhiệm kỳ 2021-2026.

Quận Nam Từ Liêm triển khai nhiều biện pháp thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND Quận Nam Từ Liêm: Lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung

Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khóa III nhiệm kỳ 2021-2026, quận Nam Từ Liêm có 58 người tham gia ứng cử và đã có 35 người trúng cử tại 10 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận.

Ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, 149.606 cử tri quận Nam Từ Liêm tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ nhiều tháng qua cùng với việc đẩy mạnh quyết tâm triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện cao độ công tác phòng, chống Covid-19, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ quận tới phường, tổ dân phố và toàn thể các lực lượng tham gia công tác bầu cử trên toàn quận đã tập trung triển khai đồng bộ, chặt chẽ, xuyên suốt từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao; đặc biệt có được sự đoàn kết, đồng thuận, động viên, khích lệ của toản thể Nhân dân trong suốt quá trình chuẩn bị và ngày diễn ra bầu cử.

Dưới đây là danh sách 35 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khóa III nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách 35 đại biểu Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm khóa III

Minh Phương

Nguồn :