M
29/05/2021 14:01

Đăng ký ứng dụng VssID: Không yêu cầu cá nhân dưới 18 tuổi nộp tờ khai

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện phê duyệt trực tuyến trên cơ sở đối chiếu thông tin kê khai với giấy khai sinh của người đăng ký và thông tin đã được phê duyệt của Bố/Mẹ hoặc người giám hộ và dữ liệu quản lý, không yêu cầu đến xác minh thông tin đối với cá nhân dưới 18 tuổi.

Qua cài đặt ứng dụng VssID: Người lao động đòi được hơn 2 tỷ đồng tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội Phiên bản “VssID - Bảo hiểm xã hội số” mới: Nhiều tiện ích hơn cho người dùng Phát huy tiện ích ứng dụng VssID

Đây là nội dung được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin tại Công văn số 849/CNTT-PM về việc hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân.

Đăng ký ứng dụng VssID: Không yêu cầu cá nhân dưới 18 tuổi nộp tờ khai
Bảo hiểm xã hội Việt Nam không yêu cầu xác minh thông tin đối với cá nhân dưới 18 tuổi chưa được cấp căn cước công dân khi thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản của Bố/Mẹ hoặc người giám hộ.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện phê duyệt trực tuyến trên cơ sở đối chiếu thông tin kê khai với giấy khai sinh của người đăng ký và thông tin đã được phê duyệt của Bố/Mẹ, hoặc người giám hộ và dữ liệu quản lý, không yêu cầu đến xác minh thông tin đối với cá nhân dưới 18 tuổi chưa được cấp căn cước công dân khi thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội (đăng ký thông qua tài khoản của Bố/Mẹ hoặc người giám hộ).

Với trường hợp các con từ 15 tuổi trở lên, nếu khai độc lập bằng căn cước công dân và các trường hợp đăng ký khác vẫn phải thực hiện nộp tờ khai đầy đủ theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai hướng dẫn thực hiện sử dụng ứng dụng VssID (từ phiên bản 1.5.4) tại chức năng Dịch vụ công/Đăng ký tài khoản cho con để đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa được cấp thẻ căn cước công dân.

Ngoài ra, đối với thân nhân người đang công tác tại các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng quản lý thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội: Khi thực hiện tra cứu mã số bảo hiểm xã hội không có kết quả, Cơ quan Bảo hiểm xã hội hỗ trợ tìm kiếm nhân khẩu trên phần mềm Cấp mã số bảo hiểm xã hội và quản lý bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và thực hiện đổi mã số bảo hiểm xã hội trên phần mềm hộ gia đình sang mã số ảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cấp.

Đối với hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử của cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đã được cấp căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu: Thực hiện lưu trữ tờ khai bản giấy (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 5236/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) có chữ ký của người kê khai; lưu trữ giấy tờ tùy thân (căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu) bản điện tử của người kê khai.

B.D

Nguồn :