M
18/05/2021 13:36

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát huy vai trò nêu gương

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tới 100% các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Qua đó, đã tạo được những chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Chuyển biến từ hành động, việc làm cụ thể, thiết thực

Làm việc tại bộ phận một cửa với nhiệm vụ chính là tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính, công việc tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng áp lực với những cán bộ như chị Hoàng Liên Hương (Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội quận Long Biên) cũng không ít.

Trung bình mỗi ngày, chị Hương tiếp nhận hồ sơ của 150 lượt khách hàng, thậm chí cao điểm có khi lên tới 200 lượt khách. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hồ sơ, chị còn phải tư vấn, giải đáp rất nhiều thắc mắc của khách hàng.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát huy vai trò nêu gương
Cán bộ Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội quận Long Biên tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: B.D

Đảm nhiệm nhiều việc một lúc, nhưng chị Hương cũng như các cán bộ của bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội luôn cố gắng giải quyết công việc một cách nhanh nhất, đảm bảo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tránh ảnh hưởng đến thời gian, quyền lợi của đối tượng tham gia.

Chị Hương cho biết: Vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, mỗi cán bộ Bảo hiểm xã hội quận Long Biên nói riêng và toàn ngành Bảo hiểm xã hội nói chung luôn xác định biến nhận thức thành hành động, tự giác, tự nguyện rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc, tận tâm với từng khách hàng. “Hãy coi họ là người bạn, người thân của mình, lợi ích và nhu cầu của khách hàng cũng là của chính mình”, chị Hương chia sẻ.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 5 năm qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố đã phát động tới các cơ sở đảng và đảng viên các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua triển khai, nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phấn đấu học tập, công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tiến hành xây dựng nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh gắn theo chuyên đề từng năm.

Đặc biệt, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố đã chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp, ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến làm việc, giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ đó, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tác phong, lề lối làm việc được đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; chất lượng công tác tham mưu, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Học tập và làm theo Bác, cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội Thành phố đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của công chức, viên chức hướng tới sự hài lòng của đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Từ năm 2021, các thủ tục hành chính được thực hiện 100% mức độ 4, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Ngoài ra, ngành Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng quan tâm tới việc tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, viên chức, người lao động.

Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố; khuyến khích, động viên công chức, viên chức và người lao động có cách làm hay, mô hình cải cách hành chính cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng nền hành chính của Bảo hiểm xã hội Thành phố trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, vì sự hài lòng của người dân, đơn vị và doanh nghiệp Thủ đô, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa đã phát động đã phát động trong toàn hệ thống phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” giai đoạn 2021-2025.

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội phát huy vai trò nêu gương
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức

Theo đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố phát động tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị thuộc thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công.

Trong đó, tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn; cải cách tổ chức bộ máy, triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Thành phố và Bảo hiểm xã hội Thành phố về rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn theo cơ cấu tổ chức mới, gắn với chính sách tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng yêu cầu nâng cao chất lượng, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, thực hiện rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước.

Cùng với đó, thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính tạo sự chuyển biến mang tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của người dân, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô với sự phục vụ của Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Ông Nguyễn Đức Hòa đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thành phố Hà Nội./.

Bảo Duy

Nguồn :