M
09/10/2020 16:55

Đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô

(LĐTĐ) Qua 5 năm thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

Góc nhìn từ một huyện ngoại thành

Huyện Mỹ Đức là địa bàn có diện tích lớn, nhiều đơn vị hành chính; đang trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới từ đó đã dẫn đến một số mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ nhân dân. Trong đó nổi lên là tình hình phức tạp về an ninh chính trị tại xã Đồng Tâm.

Bên cạnh đó, những tác động tiêu cực của nền thị trường cũng đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự cần phải giải quyết… là những thách thức lớn đối với nhiệm vụ của lực lượng Công an nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Trước tình hình đó, Đảng bộ Công an huyện Mỹ Đức đã chủ động nắm tình hình, phát huy vai trò lãnh đạo về mọi mặt công tác Công an, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố nhiệm kỳ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VII. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra.

Trong những năm qua, lực lượng Công an huyện Mỹ Đức đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Công an Thành phố ban hành các chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề về an ninh chính trị, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đảng ủy Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp” và “Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện giai đoạn 2015-2020”… Hàng năm có sơ kết, tổng kết, kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch tiếp tục thực hiện trong năm tới.

Hàng năm, Đảng ủy Công an huyện tham mưu Huyện ủy ra Chỉ thị, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Làm tốt chức năng của cơ quan thường trực và tham mưu, phục vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, triển khai, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo từ huyện đến các xã, thị trấn về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch triển khai thực hiện có chiều sâu và hiệu quả về công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn trên địa bàn huyện.

Công an huyện đã phối hợp Ban chỉ huy quận sự huyện xây dựng triển khai thành công kịch bản diễn tập thực binh “phòng thủ khu vực”, qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo điều hành, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng công an, quân đội và các ban ngành đoàn thể chức năng để sẵn sàng đối phó với tình huống xấu, phức tạp xảy ra.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là có nhiều đổi mới trong nội dung, phương pháp công tác nắm tình hình nên Đảng ủy Công an huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố và Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, có hiệu quả cao. Điển hình như: Xuất phát từ tình hình phức tạp về an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm từ năm 2013 đến nay, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên từng bước giải quyết những vướng mắc, phức tạp tại địa phương.

Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, các nội dung tham mưu của Công an huyện đã góp phần quan trọng, quyết định đến công tác giải quyết tình hình địa bàn; ngoài ra đã phối hợp với các lực lượng tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phân hóa các đối tượng trong nhóm khiếu kiện, tạo điều kiện để xử lý; đã triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ hoạt động của hệ thống chính quyền, góp phần củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị xã, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, xây dựng địa phương sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cho đến nay, tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã cơ bản ổn định.

Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

Kể từ khi Chương trình số 05-CTr/TU được triển khai, lực lượng Công an, Quân đội Thủ đô đã dần được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn; được đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật ngày càng hiện đại... góp phần nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong 5 năm qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 21.844 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 438 vụ trọng án; giảm 5.113 vụ phạm pháp hình sự, 650 vụ trọng án so với nhiệm kỳ trước; không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, không có các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu “xã hội đen” công khai, lộng hành. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 80,46%, trong đó khám phá trọng án đạt 98,4%, đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Công an thành phố đã góp phần cải thiện tình hình ùn tắc giao thông; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy...

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Công an thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp thực tiễn; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ Công an thành phố; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Công an Trung ương.

Đảng ủy Công an thành phố đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác. Qua đó, lực lượng Công an thành phố đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; làm giảm các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Cùng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an thành phố đã kịp thời tham mưu Thành ủy ban hành và tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình 05-CTr/TU.5 năm qua, Đảng bộ Công an thành phố cũng đã chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm./.

H. Duy

Nguồn :