M
16/03/2021 10:12

Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã chú trọng tổ chức chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động...

Nhiều hoạt động hướng về nữ công nhân viên chức lao động Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động

Thực hiện nghị định 04/2015/NĐ-CP và Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành văn bản liên tịch số 56-HD/UBND-LĐLĐ để hướng dẫn chính quyền và tổ chức Công đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2021 theo quy định của Chính phủ. Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo điểm tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức theo các khối.

Kết quả đến nay đã có 114/114 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%, trong đó có 80/80 đơn vị khối Giáo dục). Có 13/25 đơn vị sản xuất kinh doanh đủ điều kiện tổ chức Hội nghị nNười lao động, đã tổ chức 9/13 (đạt 69,23% , 1 đơn vị thành lập mới tháng 1/2021).

Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động
Người lao động huyện Mỹ Đức đảm bảo đời sống việc làm (Ảnh minh họa: H.D)

Về công tác tuyên truyền giáo dục, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND về “Quy tắc ứng xử của cán bộ công nhân viên chức lao động làm việc trên địa bàn huyện”.

Đặc biệt, là công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương,Thành phố và huyện Mỹ Đức, Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công đoàn cơ sở đồng thời tuyên truyền trên trang Facebook của Công đoàn huyện và các nhóm Zalo cán bộ công đoàn về việc thực hiện nghiêm túc phòng chống Covid-19 và tuyên truyền công nhân viên chức lao động cài ứng dụng Bluezone, chấp hành và thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối giáo dục phối hợp với chuyên môn tổ chức cho học sinh học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch. Các nhà trường đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, vệ sinh trường lớp thực hiện tốt các quy định của Bộ Y tế khi học sinh đi học trở lại.

Liên đoàn Lao động huyện cũng tổ chức tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021 với nhiều chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, ngành và cơ sở.

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của Thủ đô, đất nước, chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”. Phát động phong trào thi đua với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội...

Theo ông Đỗ Hữu Hùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: "Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục theo dõi về tình hình quan hệ lao động, công nhân lao động tại các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Qua đó, nắm bắt tình hình công nhân lao động kịp thời và cùng với đơn vị và các cơ quan chức năng giải quyết tốt những nguyện vọng chính đáng của người lao động phù hợp với chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu có 95% trở lên số Công đoàn, công nhân lao động nơi có tổ chức Công đoàn được Công đoàn cùng cấp phổ biến thông tin tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp".

H.Thương

Nguồn :