M
05/07/2020 11:03

Đảm bảo 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội xác định mục tiêu: 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai; 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thành phố được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai.

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Nỗi lo sạt lở ven sông Bùi, sông Đáy
Hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống thiên tai trong năm 2020

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 2 hệ thống sông chính chảy qua là hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình gồm 7 con sông: Sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Công, sông Cầu, sông Cà Lồ, sông Đáy và hệ thống sông nội địa: sông Tích, sông Bùi, sông Thanh Hà...

dien tap phong chong va giam nhe thien tai tai cong dong

Lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai huyện Phúc Thọ tập huấn phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng. (Ảnh Ngọc Phú)

Trên địa bàn Thành phố có tổng số hơn 626km đê được phân cấp. Hệ thống đê điều của Thành phố đi qua địa bàn của 26/30 quận, huyện, thị xã với 221/579 xã, phường, thị trấn ven đê.

Trong những năm qua, công tác quản lý đê điều được Thành phố quan tâm, từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống công trình phòng chống thiên tai. Hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực từng bước được hoàn thiện. Tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai được kiện toàn.

Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai ngày càng được nâng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng và công trình phòng chống thiên tai ngày càng tốt hơn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chỉ đạo, điều hành, tham mưu và khắc phục thiên tai ngày càng hiện đại.

Về mục tiêu thời gian tới, đại diện Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn phòng chống lũ cho thành phố theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg và Quyết định số 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cũng xác định mục tiêu: 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn thành phố được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai; 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn; 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi đảm bảo an toàn; Giảm thiểu thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai.

Mạnh Quân

Nguồn :