Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Sáng 31/3, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trang trọng với sự tham gia của 147/150 đại biểu được triệu tập.
Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Tập trung hoàn thành sớm việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở Quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố; Tổ Công tác số 5 chỉ đạo Đại hội LĐLĐ Thành phố.

Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III đã đánh giá khách quan, toàn diện kết đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2023 vừa qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2028.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, bám sát chương trình, kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành lần thứ II, các cấp Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn do những biến động phức tạp của tình hình kinh tế, xã hội, chính trị của thế giới, hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Nổi bật, Công đoàn ngành đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hàng năm, Công đoàn ngành đều hướng dẫn Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức tốt Hội nghị Người lao động đạt tỷ lệ 75-85%, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp qua đó phát huy quyền dân chủ tại cơ sở của người lao động. 47 bản Thỏa ước lao động tập thể có chất lượng đã được chấm điểm và gửi về LĐLĐ thành phố, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội cũng đã phối hợp với Hội Dệt May thành phố Hà Nội ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành với tổng số 41 Công đoàn cơ sở tham gia.

Công đoàn ngành đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết 14 cuộc ngừng việc tập thể của CNLĐ, thông qua đó đã đàm phán, thương lượng, đảm bảo quyền lợi, tăng thêm lợi ích cho hàng nghìn lượt lao động, qua đó khẳng định được vị thế của tổ chức và niềm tin của CNLĐ.

Cùng với đó, các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, Sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”, tổ chức cuộc thi thợ giỏi ngành Dệt - May... được triển khai với nhiều nét sáng tạo, đổi mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua đó giúp xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhất là trong công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Nhiệm kỳ qua, đã có 7.820 công nhân lao động giỏi cấp cơ sở, 3600 “Công nhân giỏi” và sáng kiến sáng tạo cấp ngành, 38 “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Ban Chấp hành Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác phát triển đoàn đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác nữ công, tài chính, công tác kiểm tra Công đoàn v.v...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương, chúc mừng kết quả đạt được của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua, ghi nhận sự nỗ lực và ý thức trách nhiệm cao của tập thể Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa II, của đội ngũ cán bộ CĐCS, cùng trí tuệ, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể đoàn viên, CNLĐ ngành Dệt - May.

Trước những khó khăn, thách thức được dự báo trong 5 năm tới, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã định hướng những nhiệm vụ cụ thể cho Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội nhằm phát huy tốt nhất vai trò của tổ chức công đoàn, phát huy ý thức, trách nhiệm, khuyến khích đoàn viên, CNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động.

Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị Công đoàn ngành làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng; tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 - NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Toàn cảnh Đại hội

Công đoàn ngành cần tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công đoàn ngành cũng cần thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp.

Công đoàn ngành cũng cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề; động viên đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự… của địa phương, doanh nghiệp đồng thời duy trì thực hiện tốt các phong trào thi đua, Cuộc vận động do Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố phát động như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Công đoàn Ngành và các Công đoàn cơ sở cần khẩn trương phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hàng năm để triển khai thực hiện hiệu quả; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu được Ban Chấp hành Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 đồng chí. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn ngành Dệt - May Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Phạm Diệp - Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động ngành GTVT Hà Nội

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động ngành GTVT Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 31/5, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chế độ chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình có sự tham gia của gần 300 đoàn viên, người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội.
Triển khai tiêm chủng mở rộng 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em, phụ nữ

Triển khai tiêm chủng mở rộng 10 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em, phụ nữ

(LĐTĐ) Trả lời trước Quốc hội chiều 31/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế được giao nguồn dự toán từ ngân sách trung ương, thực hiện mua sắm để cung ứng vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo cho 2 năm 2021, 2022.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI

(LĐTĐ) Sáng ngày 31/5, Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 7.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

(LĐTĐ) Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2023) do Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm tổ chức sẽ diễn ra vào tối 2/6 (tức ngày 15/4 năm Quý Mão) tại khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ (16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), để tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng dân tộc.
Vải - nhãn: Sản phẩm chủ lực tạo nên thương hiệu nông sản Việt

Vải - nhãn: Sản phẩm chủ lực tạo nên thương hiệu nông sản Việt

(LĐTĐ) Chiều 31/5, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 5/2023, với chủ đề “Xúc tiến thương mại các mặt hàng quả vải và nhãn”.
Bắc Ninh: Thu giữ hơn 3.000 điện thoại, máy tính bảng không rõ xuất xứ

Bắc Ninh: Thu giữ hơn 3.000 điện thoại, máy tính bảng không rõ xuất xứ

(LĐTĐ) Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Bắc Ninh đã phát hiện và thu giữ hơn 3.000 điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu cùng với gần 20.000 các sản phẩm khác là mỹ phẩm, quần áo, đồ điện gia dụng đều có dấu hiệu vi phạm tại kho hàng của Công ty TNHH Việt Tường Thuận tại thôn Đông Yên (Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh).
Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa được tổ chức thành công trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, cán bộ nhân viên, vì sự phát triển của HDBank”.

Tin khác

Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) HDBank lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa được tổ chức thành công trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, cán bộ nhân viên, vì sự phát triển của HDBank”.
Chủ động, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chủ động, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Ngày 30/5, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ huyện Thanh Oai về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Hân hoan chào đón ngày hội lớn

Hân hoan chào đón ngày hội lớn

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội, Hội nghị diễn ra sôi nổi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn phát huy tinh thần dân chủ của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Những ngày này đoàn viên, CNVCLĐ quận ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn quận sẽ được diễn ra trong tháng 7 tới.
Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Với lợi thế có Công đoàn cơ sở trải rộng trên toàn Thành phố, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XVII nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày (30/5 -31/5/2023). Để chào mừng sự kiện trọng đại này, những ngày qua, huyện Mê Linh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội.
VAMC tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

VAMC tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Ngày 29/5, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) khoá III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành CĐCS VAMC nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn cơ sở Sacombank: Chủ động triển khai hiệu quả các mặt hoạt động

Công đoàn cơ sở Sacombank: Chủ động triển khai hiệu quả các mặt hoạt động

(LĐTĐ) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Sóc Sơn: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

Sóc Sơn: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 29/5, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ huyện Sóc Sơn về thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Ông Lê Trần Nguyên Huy đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Ông Lê Trần Nguyên Huy đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra hôm nay (29/5), ông Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nhà báo & Công luận đã được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028.
Công đoàn huyện Chương Mỹ đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Công đoàn huyện Chương Mỹ đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 10.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động