M
11/05/2021 21:11

Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn ra mắt Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Mới đây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn đã tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở. Đây là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng.

Đề nghị Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K trong phòng, chống dịch Covid-19 Gắn trách nhiệm phòng, chống dịch tới từng tập thể, cá nhân Chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn được thành lập từ đầu năm 2019. Hoạt động của Công ty chủ yếu gồm các dịch vụ về sân golf, nghỉ dưỡng, vui chơi nên đoàn viên công đoàn đều là lực lượng trẻ với 57 lao động, đoàn viên.

Tại Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Công ty đối với người lao động trong thời gian qua.

Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn ra mắt Công đoàn cơ sở
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Thị Kim Dung giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vân Sơn sớm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành với Ban Giám đốc đơn vị; tham gia tích cực, có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ đào tạo, giáo dục, đồng hành cùng tổ chức trong quá trình phát triển đơn vị.

Thay mặt Ban lãnh đạo đơn vị, ông Nguyễn Hồ Biên - Phó Tổng Giám đốc đơn vị cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tổ chức Công đoàn tại đơn vị; đồng thời hứa tạo mọi điều kiện để Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn phát huy tốt vai trò của mình, gắn kết người lao động, đoàn viên trong đơn vị cùng hăng hái thi đua lao động, sáng tạo góp phần xây dựng đơn vị ngày một phát triển lớn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận và Phó Tổng Giám đốc Công ty, bà Vũ Thị Vy - Chủ tịch Công đoàn lâm thời đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong thời gian tới và kêu gọi toàn bộ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn để cùng xây dựng đơn vị lớn mạnh và xây dựng công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

H.P

Nguồn :