Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn của một năm không thể nào quên, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thành phố Hà Nội đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tạo nền tảng để bước vào năm 2022 tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Khơi dậy sức mạnh văn hóa, đưa Hà Nội phát triển lên tầm cao mới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thủ đô sẽ vươn lên mạnh mẽ Xây dựng huyện Thanh Oai theo hướng đô thị

Nhìn lại năm 2021, một năm ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, cũng là năm Thủ đô Hà Nội phải vượt qua những khó khăn, thử thách to lớn, chưa có tiền lệ. Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị
Hội nghị trực tuyến toàn Thành phố kết hợp truyền hình trực tiếp nhằm triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác toàn khóa. (Ảnh: Nhật Nam)

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở chủ động dự báo sớm, nhận định đúng diễn biến dịch bệnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ rất sớm, không để bị động, bất ngờ.

Đến nay có thể khẳng định, Hà Nội đã triển khai hiệu quả các giải pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tạo điều kiện quan trọng để Thủ đô phục hồi sản xuất kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, năm 2021, kinh tế Thủ đô đã đạt tăng trưởng 2,92%; thu ngân sách đạt 112,3% dự toán Trung ương giao.

Bên cạnh đó, công tác phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, có thêm 18 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Hà Nội đã triển khai hiệu quả các giải pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Trần Long)

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội cũng đạt được những kết quả toàn diện. Nổi bật, Thành ủy Hà Nội đã có những bước chuẩn bị từ rất sớm trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt rất chú trọng vào những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa và tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Thành phố kết hợp truyền hình trực tiếp nhằm triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung này tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể khẳng định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong năm qua, Thành ủy Hà Nội đã rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định về công tác cán bộ, nổi bật là Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; Quy định số 04-QĐ/TU về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 07-QĐ/TU về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”; Kế hoạch số 56-KH/TU về “Luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, giai đoạn 2022-2025”; Quy định số 05-QĐ/TU về “Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội”; Quyết định số 1841-QĐ/TU về “Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố”… Đây là những văn bản quan trọng, làm cơ sở để Đảng bộ thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ trong cả nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, phát triển. (Ảnh: NC)

Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường của 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Bên cạnh đó, các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức xây dựng Đảng, nội chính, tuyên giáo, dân vận, văn phòng cấp ủy đều tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Nhờ vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, có những chuyển biến rõ nét.

Bước vào năm mới Nhâm Dần 2022 với khí thế mới, trên nền tảng những kết quả tích cực đạt được trong năm vừa qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, bài bản, toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhằm hoàn thành cao nhất những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ Thủ đô - đảng bộ lớn nhất cả nước.

Trong đó, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Nỗ lực xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô Hà Nội trong năm mới là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, hình thành hệ thống kiểm soát dịch bệnh đồng bộ các cấp, đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, hiệu quả dịch bệnh; cân đối ngân sách kịp thời cho các hoạt động chống dịch và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ, ứng phó linh hoạt với dịch bệnh, Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế. Thành phố sẽ chú trọng triển khai thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách của Trung ương về tài chính, ngân sách; triển khai các gói kích cầu phục hồi phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, nhất là các dự án lớn, trọng điểm.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2022 có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành mục tiêu 100% số huyện của Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chung tay xây dựng “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa”

Chung tay xây dựng “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và “Đường tàu - Đường hoa”

(LĐTĐ) Sáng 4/3, tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân và Trường THCS Đậu Quang Lĩnh tổ chức Lễ tuyên truyền và ký cam kết xây dựng mô hình “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” và phát động phong
2 tháng đầu năm: Tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 1.031,5 nghìn tỷ đồng

2 tháng đầu năm: Tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng đạt 1.031,5 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.031,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Man City lội ngược dòng đánh bại Man United 3-1

Man City lội ngược dòng đánh bại Man United 3-1

(LĐTĐ) Mặc dù MU dẫn bàn trước, nhưng cú đúp của Phil Foden và bàn thắng phút bù giờ của Erling Haaland giúp Man City lội ngược dòng đánh bại Man United 3 -1, đồng thời phá dớp 69 năm của họ trước đối thủ cùng thành phố.
Đổi mới công tác nữ công, góp phần rèn luyện 4 tiêu chí phụ nữ thời kỳ mới

Đổi mới công tác nữ công, góp phần rèn luyện 4 tiêu chí phụ nữ thời kỳ mới

(LĐTĐ) Năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.
Nguyễn Thùy Linh "lỡ" cơ hội vô địch Giải cầu lông Đức mở rộng 2024

Nguyễn Thùy Linh "lỡ" cơ hội vô địch Giải cầu lông Đức mở rộng 2024

(LĐTĐ) Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã lỡ cơ hội vô địch Giải Cầu lông Đức mở rộng 2024 khi để thua chóng vánh ở trận chung kết Super 300 đầu tiên trong sự nghiệp.
Ba Vì: Bàn giao Mái ấm Công đoàn năm 2024

Ba Vì: Bàn giao Mái ấm Công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ huyện Ba Vì đã tổ chức Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn năm 2024 cho đoàn viên Kiều Thị Hồng Ngọc, thuộc Công đoàn Trường Mầm non Yên Bài A.

Tin khác

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

(LĐTĐ) Với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, trải qua chặng đường 75 năm (3/3/1949 - 3/3/2024) phát triển, ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Tặng làn nhựa cho người dân đi chợ

Tặng làn nhựa cho người dân đi chợ

(LĐTĐ) Sáng 2/3, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức triển khai “Mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa năm 2024” tại chợ Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển”

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển”

(LĐTĐ) Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2024 với các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, sản phẩm, ẩm thực Hà Nội và các nước; Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khỏe - đẹp” lần thứ I; Liên hoan “Vũ điệu hòa bình - hữu nghị”...
Hà Nội: Niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hà Nội: Niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(LĐTĐ) Từ ngày 25/2, các xã, phường, thị trấn ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát, niêm yết danh sách cử tri, nhằm chuẩn bị lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Gần 1.000 phụ nữ đi bộ hưởng ứng Giải “Phụ nữ Thủ đô khoẻ - đẹp” lần thứ I

Gần 1.000 phụ nữ đi bộ hưởng ứng Giải “Phụ nữ Thủ đô khoẻ - đẹp” lần thứ I

(LĐTĐ) Sáng nay (2/3), tại không gian phố đi bộ hồ Thiền Quang, gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân Thủ đô hưởng ứng Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khoẻ - đẹp” lần thứ I năm 2024.
Nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm

Nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Năm 2024, Ban chỉ huy (BCH) Quân sự huyện Gia Lâm tiếp tục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng toàn điện của lực lượng vũ trang huyện.
Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

(LĐTĐ) Việc bảo tồn “giếng làng” giữa nội thành Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại cho thế hệ trẻ ngày nay có được những hình ảnh sinh động để hiểu hơn về quá khứ.
Quận Nam Từ Liêm ra quân đảm bảo văn minh đô thị

Quận Nam Từ Liêm ra quân đảm bảo văn minh đô thị

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, công tác đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được duy trì thường xuyên, liên tục; diện mạo đô thị quận ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng trở thành trung tâm mới của Thủ đô.
10 loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên hồ Tây

10 loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên hồ Tây

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định Quy định quản lý và khai thác hồ Tây cho phép 10 danh mục kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí trên khu vực hồ Tây.
Chung kết “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I

Chung kết “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I

(LĐTĐ) Tối 29/2, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức chung kết cuộc thi “Giọng hát hay Bắc Từ Liêm” mở rộng lần thứ I - năm 2024 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận.
Xem thêm
Phiên bản di động