Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn của một năm không thể nào quên, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thành phố Hà Nội đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tạo nền tảng để bước vào năm 2022 tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Khơi dậy sức mạnh văn hóa, đưa Hà Nội phát triển lên tầm cao mới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thủ đô sẽ vươn lên mạnh mẽ Xây dựng huyện Thanh Oai theo hướng đô thị

Nhìn lại năm 2021, một năm ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, cũng là năm Thủ đô Hà Nội phải vượt qua những khó khăn, thử thách to lớn, chưa có tiền lệ. Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị
Hội nghị trực tuyến toàn Thành phố kết hợp truyền hình trực tiếp nhằm triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác toàn khóa. (Ảnh: Nhật Nam)

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở chủ động dự báo sớm, nhận định đúng diễn biến dịch bệnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ rất sớm, không để bị động, bất ngờ.

Đến nay có thể khẳng định, Hà Nội đã triển khai hiệu quả các giải pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tạo điều kiện quan trọng để Thủ đô phục hồi sản xuất kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, năm 2021, kinh tế Thủ đô đã đạt tăng trưởng 2,92%; thu ngân sách đạt 112,3% dự toán Trung ương giao.

Bên cạnh đó, công tác phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, có thêm 18 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Hà Nội đã triển khai hiệu quả các giải pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Trần Long)

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội cũng đạt được những kết quả toàn diện. Nổi bật, Thành ủy Hà Nội đã có những bước chuẩn bị từ rất sớm trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt rất chú trọng vào những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa và tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Thành phố kết hợp truyền hình trực tiếp nhằm triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung này tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể khẳng định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong năm qua, Thành ủy Hà Nội đã rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định về công tác cán bộ, nổi bật là Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; Quy định số 04-QĐ/TU về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 07-QĐ/TU về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”; Kế hoạch số 56-KH/TU về “Luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, giai đoạn 2022-2025”; Quy định số 05-QĐ/TU về “Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội”; Quyết định số 1841-QĐ/TU về “Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố”… Đây là những văn bản quan trọng, làm cơ sở để Đảng bộ thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ trong cả nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, phát triển. (Ảnh: NC)

Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường của 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Bên cạnh đó, các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức xây dựng Đảng, nội chính, tuyên giáo, dân vận, văn phòng cấp ủy đều tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Nhờ vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, có những chuyển biến rõ nét.

Bước vào năm mới Nhâm Dần 2022 với khí thế mới, trên nền tảng những kết quả tích cực đạt được trong năm vừa qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, bài bản, toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhằm hoàn thành cao nhất những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ Thủ đô - đảng bộ lớn nhất cả nước.

Trong đó, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Nỗ lực xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô Hà Nội trong năm mới là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, hình thành hệ thống kiểm soát dịch bệnh đồng bộ các cấp, đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, hiệu quả dịch bệnh; cân đối ngân sách kịp thời cho các hoạt động chống dịch và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ, ứng phó linh hoạt với dịch bệnh, Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế. Thành phố sẽ chú trọng triển khai thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách của Trung ương về tài chính, ngân sách; triển khai các gói kích cầu phục hồi phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, nhất là các dự án lớn, trọng điểm.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2022 có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành mục tiêu 100% số huyện của Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Rét ngọt mùa yêu

Rét ngọt mùa yêu

(LĐTĐ) Từ ngày còn bé, tôi đã vừa thích vừa sợ mùa đông. Sợ cái rét cắt da cắt thịt nhưng lại thích vì rét nghĩa là Tết sắp về. Theo ...
Quận Tây Hồ: Khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ tại các trường mầm non

Quận Tây Hồ: Khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ tại các trường mầm non

(LĐTĐ) Nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh liên quan đến thính giác cho trẻ, vừa qua, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ triển khai khám ...
Cần cải cách toàn diện về thuế thu nhập

Cần cải cách toàn diện về thuế thu nhập

(LĐTĐ) Luật sư Nguyễn Ngọc Quỳnh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, theo số liệu mới công bố của Bộ Tài chính, 10 tháng đầu năm 2022, số ...
Thuế thu nhập cá nhân: Thời điểm chín muồi để điều chỉnh

Thuế thu nhập cá nhân: Thời điểm chín muồi để điều chỉnh

(LĐTĐ) Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, số thu thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 139.000 tỷ đồng, tương đương 118,1% dự toán cả năm. Trong khi đó, ...
Tập trung nguồn lực hỗ trợ lao động mất việc, giảm việc

Tập trung nguồn lực hỗ trợ lao động mất việc, giảm việc

(LĐTĐ) Trước bối cảnh số công nhân lao động bị mất việc, giãn việc gia tăng trong những tháng cuối năm, tổ chức Công đoàn đang nỗ lực làm việc với ...
Tăng tính hấp dẫn của mạng lưới xe buýt Thủ đô: Cốt lõi vẫn là hạ tầng

Tăng tính hấp dẫn của mạng lưới xe buýt Thủ đô: Cốt lõi vẫn là hạ tầng

(LĐTĐ) Phát triển hệ thống giao thông công cộng từ lâu được xem là một trong những giải pháp khả thi, bền vững để từng bước kéo giảm ùn tắc giao ...
“Bảng tử thần”

“Bảng tử thần”

Chỉ duy nhất bảng E không còn đại diện nào tại vòng tứ kết World Cup 2022…

Tin khác

Huyện Mê Linh sẵn sàng tổ chức Festival hoa đầu tiên

Huyện Mê Linh sẵn sàng tổ chức Festival hoa đầu tiên

(LĐTĐ) Festival hoa 2022 với chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 9-11/12 tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Mê Linh đã sẵn sàng cho Festival hoa đầu tiên.
Xác định rõ mục tiêu, nguồn lực phát triển Hà Nội hiện đại, văn minh

Xác định rõ mục tiêu, nguồn lực phát triển Hà Nội hiện đại, văn minh

(LĐTĐ) Tại tọa đàm “Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị - Hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh và phát triển” do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã phân tích thực trạng và đề xuất nhiều giải pháp; nhận diện mục tiêu, nguồn lực nhằm tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội.
Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ

Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ

(LĐTĐ) Ngày 6/12, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tổ chức hội thảo “Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ”. Hội thảo có sự tham dự của ông Hoàng Trung Hải - nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Thái Phụng Nê - Anh hùng lao động, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng; ông Lê Xuân Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhà máy điện Hà Nội, kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy điện Yên Phụ.
Người “tiếp lửa” cho phong trào hiến máu tình nguyện

Người “tiếp lửa” cho phong trào hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Hiến máu tình nguyện đã và đang dần trở thành nét đẹp nhân văn của mỗi người dân Thủ đô. Những giọt máu nghĩa tình đã tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh, góp phần bồi đắp, nhân lên những giá trị nhân ái. Hà Nội là địa chỉ đỏ, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, gia đình tình nguyện hiến máu cứu người. Gia đình ông Lê Đình Duật (quận Thanh Xuân) là một trong những gia đình tiêu biểu, đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo.
Thực hiện việc di dời các cơ quan khỏi nội đô Hà Nội: Bổ sung cơ chế để đẩy nhanh tiến độ

Thực hiện việc di dời các cơ quan khỏi nội đô Hà Nội: Bổ sung cơ chế để đẩy nhanh tiến độ

(LĐTĐ) Tổng kết thi hành Luật Thủ đô cho thấy, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô nhiễm, truyền nhiễm, lây nhiễm cao, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị nằm trong khu vực nội thành Hà Nội không đúng lộ trình đề ra và còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Càng tự hào chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” các em càng ra sức thi đua học tập

Càng tự hào chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” các em càng ra sức thi đua học tập

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) đã phối hợp với Trường Trung học cơ sở (THCS) Phương Mai tổ chức buổi giao lưu gặp mặt các nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Sôi nổi giải Bóng bàn các Câu lạc bộ huyện Đông Anh

Sôi nổi giải Bóng bàn các Câu lạc bộ huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao khu nhà ở công nhân Kim Chung, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã tổ chức thành công giải Bóng bàn các Câu lạc bộ với 250 vận động viên tham dự.
"Thủ phủ" hoa Mê Linh khoe sắc trước thềm Festival hoa lần đầu tiên

"Thủ phủ" hoa Mê Linh khoe sắc trước thềm Festival hoa lần đầu tiên

(LĐTĐ) Với sự góp mặt của hàng nghìn chậu hoa với đa dạng các loại hoa, Festival hoa Mê Linh chủ đề "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" hứa hẹn sẽ đưa đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Thời điểm hiện tại, các nhà vườn tại Mê Linh đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng trước khi Festival hoa diễn ra.
Đưa tuyến phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã hoạt động trước Tết dương lịch

Đưa tuyến phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã hoạt động trước Tết dương lịch

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình (Hà Nội) chỉ đạo phường Trúc Bạch, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã vào cuối tháng 12/2022.
Màn đồng diễn áo dài ấn tượng của hơn 1.000 phụ nữ Thủ đô

Màn đồng diễn áo dài ấn tượng của hơn 1.000 phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (4/12), tại không gian trước Tượng đài quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động