M
14/04/2021 16:51

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội:

Công tác quản lý thu, phân phối và sử dụng kinh phí công đoàn triệt để và hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 14/4, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2020; phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính công đoàn năm 2021.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động Phát huy vai trò của lực lượng nữ công nhân viên chức lao động

Năm 2020, công tác thu kinh phí công đoàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đa phần các doanh nghiệp có kết quả không tốt trong sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng đến việc trích, nộp kinh phí công đoàn chưa đủ, chưa kịp thời theo quy định.

Tuy nhiên, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tích cực, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các Công đoàn cơ sở phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu thu tài chính công đoàn.

Công tác quản lý thu, phân phối và sử dụng kinh phí công đoàn triệt để và hiệu quả
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2020

Tổng thu kinh phí công đoàn ở khu vực hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh đạt 100% dự toán Liên đoàn Lao động Thành phố giao. 3 năm triển khai thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý thu, phân phối và sử dụng kinh phí công đoàn đã triệt để và hiệu quả hơn. Việc chiết xuất nhanh, thuận tiện, giúp cho các cấp công đoàn theo dõi quản lý tình hình đóng kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới các cấp Công đoàn Ngành sẽ tập trung thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, phấn đấu thực hiện thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2021 tăng từ 3% trở lên so với năm trước; từ 70% trở lên số Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước thực hiện thu, trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định; 100% Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, trên 50% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước thực hiện lập báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách công đoàn nộp về Công đoàn Ngành.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, sử dụng ngân sách, tài sản công đoàn đảm bảo đúng quy định, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

Minh Phương

Nguồn :