Multimedia
Phát huy vai trò của lực lượng nữ công nhân viên chức lao động

12/03/2021 16:58

(LĐTĐ) Những năm qua, vai trò của công tác nữ công ngày càng được khẳng định trong các đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động đều nắm giữ nhiều vị trí nòng cốt trong các hoạt động phong trào tại các công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở. Những kết quả có được, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.