Công tác phòng, chống tham nhũng của Công an Hà Nội: Giữ vững niềm tin trong nhân dân

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023. Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Công an Thành phố, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Công tác phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt Hà Nội: Công tác phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực Nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Những kết quả đáng ghi nhận

Năm 2023, Công an Thành phố đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố. Các biện pháp phòng chống tham nhũng trong nội bộ tiếp tục tiến hành đồng bộ, quyết liệt.

Chỉ huy các cấp trong Công an Thành phố luôn gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; nêu cao tính chủ động, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố đã có nhiều đổi mới về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động nêu gương, thường xuyên, liên tục, thực chất, không hình thức. Do vậy, công tác phòng, chống tham nhũng của Công an Thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét trên cả 2 lĩnh vực: Đấu tranh phòng chống tham nhũng ngoài xã hội và phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Công an Thành phố.

Kết quả đó đã đóng góp trực tiếp giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội và xây dựng Đảng bộ Công an Thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Công tác phòng, chống tham nhũng của Công an Hà Nội: Giữ vững niềm tin trong nhân dân
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, Cơ quan điều tra các cấp của Công an Thành phố đã khởi tố mới 72 vụ với 300 bị can (tăng 211% so với năm 2022). Công an Thành phố có nhiều kiến nghị đối với các ban ngành khắc phục sơ hở, thiếu sót, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Công an Thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Thành ủy trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố và Trung ương theo dõi...

Qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các đơn vị có chức năng đấu tranh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững niềm tin trong nhân dân.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng nội bộ: Công an Thành phố đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp như tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng; công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, quản lý, đầu tư xây dựng và công tác quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước; chủ động rà soát, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức phù hợp với chế độ, chính sách của Nhà nước và đặc thù Công an Thành phố; chuyển đổi vị trí công tác; công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm cơ sở cho phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nổi bật năm 2023, Công an Thành phố đã chỉ đạo thành lập Đoàn để kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 149 của Đảng ủy CATP thực hiện Hướng dẫn số 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có nội dung kiểm tra nhận thức cán bộ, đảng viên bằng hình thức làm bài trắc nghiệm.

Đây là phương pháp mới của lãnh đạo Công an Thành phố, lần đầu tiên được thực hiện, nhằm thống nhất về nhận thức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, có phẩm chất, năng lực, trình độ, có bản lĩnh vững vàng và có dũng khí đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, có tác động trực tiếp đến nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ… Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công an Thành phố với vai trò Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đề cao vai trò của cấp ủy, lãnh đạo

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị chức năng đã tham luận về công tác điều tra các vụ án, vụ việc tiêu cực, tham nhũng của Công an Thành phố; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất nâng nâng cao hiệu quả công tác. Trong đó, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong Công an Thành phố được nhấn mạnh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, đồng thời quán triệt, thực hiện quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng phù hợp tình hình của Thủ đô.

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo công khai, minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là trong một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng ngay từ khâu xây dựng chính sách... Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là tiếp tục bổ sung nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực; triển khai thực hiện các văn bản về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Giám đốc Công an Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn, vi phạm của cá nhân thành sai phạm của tổ chức, tập thể.

Cùng với đó, tập trung điều tra, kết thúc sớm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là cần tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp để thống nhất về đường lối, quan điểm giải quyết các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để đảm bảo thời hạn điều tra theo đúng quy định của pháp luật…

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

(LĐTĐ) Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. Chương trình được trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.
Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

Bộ Tư pháp thông tin về giới hạn tuổi hành nghề với công chứng viên

(LĐTĐ) Điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) giới hạn độ tuổi của công chứng viên là không quá 70 tuổi và bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng, trong khi Luật Công chứng hiện hành không quy định điều này.
Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Giá vàng SJC bất ngờ “hạ nhiệt”

Giá vàng SJC bất ngờ “hạ nhiệt”

(LĐTĐ) Ngày 13/4, giá vàng SJC đã “hạ nhiệt”, hiện niêm yết ở mức dao động từ mức 81,2 - 83,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
EVNNPC được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+”

EVNNPC được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+”

(LĐTĐ) Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings (Tổ chức Fitch) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2023 lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

Tin khác

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 118/KH-BCĐ 197 ngày 22/3/2024 về "Tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn".
Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, lực lượng 141 là thương hiệu của Công an Hà Nội, được ví như "Quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, đến nay các Tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho Thủ đô.
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

(LĐTĐ) Để trường học lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, thời gian qua các đơn vị Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhà trường. Không khí sôi nổi, cởi mở, cũng như kinh nghiệm phong phú của các báo cáo viên đã giúp học sinh, giáo viên nâng cao nhận biết của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay phòng tránh, tự "tạo sức đề kháng" bảo vệ bản thân trước "hiểm hoạ ma tuý".
Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

(LĐTĐ) Thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật về trấn áp tội phạm.
Công an thành phố Hà Nội: Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm

Công an thành phố Hà Nội: Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm

(LĐTĐ) Toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cùng các cao điểm, kế hoạch chuyên đề đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố…
Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần hạn chế thấp nhất những nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.
Bắt nhiều con bạc đang sát phạt nhau tại nhà văn hóa thôn

Bắt nhiều con bạc đang sát phạt nhau tại nhà văn hóa thôn

(LĐTĐ) 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, sâm, đánh chắn ở nhà văn hoá thôn Hà Lâm 1 (xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Ba Đình

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Ba Đình

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Anh Vũ (sinh năm 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đào Viết Lưu (sinh năm 1993, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Lam (sinh năm 1983, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Công an thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác tham mưu

Công an thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác tham mưu

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác tham mưu của Công an thành phố Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đã tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố trên các mặt công tác.
Xem thêm
Phiên bản di động