Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Ngày 18/1, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024.
Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Chính Hữu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Nâng cao hiệu quả công tác, tránh hình thức trong tổ chức và hoạt động Công đoàn

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Doãn Trung Tuấn - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố chủ trì Hội nghị.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội hiện đang quản lý 8.945 đoàn viên sinh hoạt tại 60 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Năm 2023, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng đẩy mạnh chất lượng hoạt động công đoàn theo phương châm hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ). Do đó, vai trò quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) không ngừng được nâng cao.

Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” được quan tâm triển khai với 2/2 đơn vị ký kết lại Thỏa ước lao động tập thể, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Cùng đó, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung chỉ đạo các CĐCS tích cực, chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ và triển khai đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Kết quả, đã có 56/56 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, 4/4 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2023.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công đoàn Viên chức Thành phố cũng chỉ đạo 100% CĐCS phát huy vai trò đại diện, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCCVC; phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVCLĐ cũng được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố hết sức chú trọng. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công đoàn Viên chức Thành phố đã thăm hỏi, trao hỗ trợ tới đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 75 triệu đồng. Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của các CĐCS được tham gia chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết năm 2023", mua hàng 0 đồng tại "Chợ Tết Công đoàn" do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức...

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân tiêu biểu

Các CĐCS đã tập trung phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn để chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập, đời sống cho CBCCVCLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những hoàn cảnh khó khăn; thực hiện có hiệu quả việc tiết kiệm chi phí hành chính để tăng thu nhập, góp phần tạo động lực giúp đoàn viên, CBCCVC phấn khởi, yên tâm công tác.

Cũng trong năm qua, Công đoàn Viên chức Thành phố còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CBCCVCLĐ. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn; công tác nữ công; công tác tài chính và các mặt hoạt động công đoàn khác cũng đạt được những kết quả tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà Công đoàn Viên chức Thành phố đã đạt được trong năm 2023. Cho rằng đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tham mưu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cần tập trung thực hiện trong năm 2024.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn và Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể xuất sắc

Trong đó, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố bám sát chủ đề năm 2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội, tích cực xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ, hướng thi đua vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cần thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, NLĐ và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia vào các hoạt động công đoàn, luôn ủng hộ, gắn bó và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn cũng biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào CBCCVCLĐ, hoạt động Công đoàn Viên chức Thành phố năm 2023. Qua phân tích các điều kiện chính trị, bối cảnh kinh tế - xã hội năm 2024; đồng chí Doãn Trung Tuấn cũng định hướng cho các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố một số nhiệm vụ quan trọng năm 2024 như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới.

Trong đó, đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc khối CBCCVC Thành phố, đặc biệt là phát động thi đua thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; động viên đội ngũ đoàn viên, CBCCVC các cơ quan Thành phố khắc phục khó khăn, tham mưu các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nội dung khó, phức tạp cho lãnh đạo Thành phố.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, vì đoàn viên và người lao động
Đại diện các CĐCS nhận quà trợ cấp của Công đoàn Viên chức Thành phố để chuyển tới đoàn viên, NLĐ khó khăn

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị, đã có 7 cán bộ thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân. Công đoàn Viên chức Thành phố cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023.

Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân khác đã được khen thưởng các cấp vì có thành tích trong công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp cũng như trong Chương trình "1 triệu sáng kiến - Nỗ lực, vượt khó, sáng tạo,quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng trao 79 suất trợ cấp tới đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024 thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

(LĐTĐ) Đối với bất kỳ ai khi đã sử dụng Internet trên các thiết bị cá nhân đều phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Tuy nhiên, nếu bạn có kiến thức và kỹ năng thì cũng đã hạn chế được 80% các nguy cơ này.
Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

(LĐTĐ) Tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đi Hiệp Hòa (Bắc Giang) đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết thành phố Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, hoàn thiện đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

Lan tỏa tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"

(LĐTĐ) Với thông điệp "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc", Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tập thể, cá nhân, chung tay, góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tin khác

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và Bảo hiểm xã hội”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

Sôi nổi Giải bóng đá CNVCLĐ huyện Nghi Lộc lần thứ II

(LĐTĐ) Sáng 13/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá nam, nữ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) lần thứ II năm 2024.
30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

30 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài tại vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024

(LĐTĐ) Với sự tự tin, hình thức đẹp và nội dung ý tưởng tốt, 30 thí sinh đến từ 19 Công đoàn cơ sở khối trường học, 3 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và 6 Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã xuất sắc vượt qua những thí sinh còn lại để được Ban Tổ chức lựa chọn vào vòng sơ khảo Cuộc thi “Nữ sứ giả du lịch Ba Đình” năm 2024.
Công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa và thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Trong đợt 1 năm 2024, huyện Phú Xuyên đã thu được 1.468 đơn vị máu.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
Người thợ tài hoa và tình yêu với các công trình

Người thợ tài hoa và tình yêu với các công trình

(LĐTĐ) Bằng niềm đam mê với nghề và ý chí vượt khó trong lao động sản xuất, anh Trần Văn Thanh, Tổ phó Tổ Hàn điện - Công ty cổ phần Formach (Thanh Trì, Hà Nội) là tấm gương sáng thầm lặng cống hiến, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đơn vị và nền công nghiệp Thủ đô.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên Công đoàn

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn quan tâm, chú trọng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), từ đó tạo động lực để nữ lao động yên tâm làm việc, cống hiến.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 340 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 149.548 lao động, trong đó đoàn viên 141.166 người. Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.
Nhân rộng các mô hình thiết chế Công đoàn

Nhân rộng các mô hình thiết chế Công đoàn

(LĐTĐ) Các mô hình do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai như: Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân… đang phát huy hiệu quả và được đông đảo công nhân lao động đón nhận. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn.
Xem thêm
Phiên bản di động