M
22/01/2021 11:48

Công đoàn Tổng Công ty UDIC phát động thi đua tới các công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC vừa phát động, triển khai các đợt thi đua tới các công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng vận động công nhân, viên chức, lao động ra sức thi đua tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tận dụng các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC được Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc Công đoàn Tổng Công ty UDIC kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Chia sẻ “Nghệ thuật giữ lửa hạnh phúc gia đình”

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển” của Thành phố Hà Nội, kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị...

Công đoàn Tổng Công ty UDIC phát động thi đua tới các công đoàn cơ sở
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Xuân Thăng phát động thi đua tới công đoàn cơ sở. Ảnh: B.D

Theo đó, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn trong năm 2020, hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Xuân Thăng đã phát động phong trào thi đua tới công nhân, viên chức, lao động và công đoàn cơ sở năm 2021 với các nội dung cụ thể.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vận động công nhân lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trước mắt, tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm gắn với tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Công đoàn Tổng Công ty UDIC phát động thi đua tới các công đoàn cơ sở
3 công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong năm 2020 được nhận khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố. Ảnh: B.D

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động... qua đó ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…

Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty UDIC năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 đợt: Đợt 1: Từ tháng 1/1/2021 đến 30/6/2021, với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2: Từ 1/7/2021 đến 31/12/2021, với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phối hợp với người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động; tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi các cấp, tiến tới “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội” lần thứ hai - năm 2021. Vận động đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay. Đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn năm 2021.

Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ; chăm lo phúc lợi đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

“Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong Tổng Công ty phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam thi đua lao động sản xuất và công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2021”, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Xuân Thăng kêu gọi.

Bảo Duy

Nguồn :