M
03/04/2021 17:48

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021

(LĐTĐ) Trong 3 tháng dầu năm, Ban chấp hành Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Thành phố. Phát huy những kết quả đạt được, trong quý 2, Công đoàn Sở tiếp tục đặt ra và phấn đấu hoàn thiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm Những ý tưởng cho hành trình kiến tạo Thủ đô

Theo đó, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức cho đoàn viên và cán bộ công chức viên chức lao động tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp quy của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ công chức viên chức lao động theo hướng dẫn của Cồn đoàn Viên chức Thành phố;

Công đoàn Sở tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết và tham gia giải quyết những nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động; vận động 100% cán bộ công chức viên chức lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng ổn định và phát triển.

Công đoàn Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động về các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký kết và phối hợp với các đối tác để triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: các nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021
Công đoàn Sở chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021. Ảnh minh họa

Công đoàn Sở cũng đồng thời tăng cường hoạt động xã hội của Công đoàn, chăm lo vật chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động, tổ chức có hiệu quả các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cán bộ công chức viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, trước mắt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu ủng hộ Quỹ Vì biển đảo Việt Nam 2021.

Ngoài ra, Công đoàn Sở sẽ triển khai kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước: Kỷ niệm ngày giải phòng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động;

Đơn vị sẽ tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ công chức viên chức lao động; tổ chức sơ, tổng kết các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào cán bộ công chức viên chức lao động và hoạt động Công đoàn.

Công đoàn Sở sẽ làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, chú trọng quan tâm đến nền nếp sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; thực hiện kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn Sở xong trước 30/6/2021; tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn nhân sự Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở thành viên.

Bảo Thoa

(Ảnh do đơn vị cung cấp)

Nguồn :