M
27/10/2020 15:32

Những ý tưởng cho hành trình kiến tạo Thủ đô

Tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình” do Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội phát động, Công đoàn Sở văn hóa và Thể thao Hà Nội đã giành được tổng cộng 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Nhiều ý tưởng đã được đưa vào thực tiễn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Bảo Thoa

Nguồn :