M
24/10/2020 20:55

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”

Trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã khẳng định và phát huy được vai trò đại diện, luôn sát cánh, đồng sức, đồng lòng cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, ổn định đời sống người lao động.

Mai Quý - Lương Hằng

Nguồn :