M
01/06/2021 22:42

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, được Đảng và Nhà nước xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Tại huyện Ứng Hòa, tổ chức 8 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu; số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 207 đơn vị, số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là 742 đại biểu.

Ứng Hòa: Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 Loa phường phát huy hiệu quả trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Theo Ủy ban bầu cử huyện Ứng Hòa, tỷ lệ bình quân cử tri đã đi bầu cử huyện đạt 96,68%. Trong đó: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đạt 96,70%; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đạt 96,68%; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã đạt 96,65%.

Trên địa bàn huyện không có khu vực bỏ phiếu nào có số lượng cử tri đi tham gia bỏ phiếu dưới 50%; có 4/29 xã, thị trấn đã hoàn thành đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu gồm xã Cao Thành, Phù Lưu, Đại Cường, Hòa Xá.

Danh sách 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tại huyện Ứng Hòa như sau: Bà Nguyễn Phương Thủy được 104.965/143.977 phiếu (đạt tỷ lệ 72,90%); ông Nguyễn Tuấn Thịnh được 102.486/143.977 phiếu (đạt tỷ lệ 71,18%); ông Tạ Đình Thi được 96.355 phiếu (đạt tỷ lệ 66,92%); ông Bùi Văn Thanh được 66.207 phiếu (đạt tỷ lệ 45,98%); ông Đỗ Anh Hùng được 53.849 phiếu (đạt tỷ lệ 37,40%).

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có 148.332/153.395 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 96,70%. Kết quả trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại Ban bầu cử số 15 - huyện Ứng Hòa, gồm: Bà Phạm Thị Thanh Hương đạt tỷ lệ 81,84%; ông Nguyễn Phi Thường đạt tỷ lệ 71,54%; bà Bùi Thị Thu Hiền đạt tỷ lệ 70,26%.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện với tổng số cử tri là 153.298 người. Số cử tri tham gia bỏ phiếu là 148.213 người, đạt tỷ lệ 96,68%. Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 người. Số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 35 người.

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với 742 đại biểu. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân trúng cử là 706 đại biểu (còn thiếu 36 đại biểu). Huyện Ứng Hòa sẽ tổ chức chức bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 vào Chủ nhật (ngày 6/6) để bổ sung số đại biểu Hội đồng nhân dân xã còn thiếu.

Ông Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Ứng Hòa chia sẻ: Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành liên quan đến công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử huyện và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã tập trung tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử đến người dân được quan tâm, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trong việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ về bầu cử của mình.

Minh Phương - Văn Bình

Nguồn :