M
07/05/2021 12:52

Công an huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tiếp tục giữ vững, ổn định tình an ninh chính trị địa phương, đồng thời chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện Xây dựng hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân Huyện Mỹ Đức: Nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông

Đảm bảo an ninh chính trị địa phương

Từ đầu năm 2021, Công an huyện Mỹ Đức đã nắm chắc tình hình liên quan đến tôn giáo, người nước ngoài, nội bộ nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt tại xã Đồng Tâm, lực lượng Công an huyện thường xuyên nắm tình hình dư luận của nhân dân về các vấn đề có liên quan trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp các lực lượng có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động của 14 đối tượng đang chấp hành án treo tại địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị; qua đó kịp thời nghiên cứu, đề xuất các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương giải quyết tình hình an ninh chính trị ổn định.

Công an huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Huyện Mỹ Đức đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an huyện chủ động trong công tác nắm tình, thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn kịp thời phát hiện và đề xuất với thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp khắc phục những sơ hở, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng cơ hội chính trị, phản động, số đối tượng lợi dụng tôn giáo, số cầm đầu khiếu kiện, số có hoạt động quá khích…

Công an huyện Mỹ Đức cũng chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, lễ hội... diễn ra trên địa bàn huyện, như: Phương án số 03/PA-CAMĐ ngày 3/3/2021 về việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm trước, trong và sau thời gian diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án “Giết người, Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại địa bàn ngày 9/1/2020; Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Lễ giao, nhận quân năm 2021; Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngay từ đầu năm, Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ hoà giải, cụm, tổ dân cư tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, cụm an ninh khu vực giáp ranh…

Đồng thời tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, văn bản về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện; xây dựng và triển khai công văn về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định “Khu, cụm, dân cư, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường” đạt an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Công an huyện xây dựng và triển khai công văn về việc đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn Công an các xã, thị trấn thực hiệc các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tổ chức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Thông qua đó, giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh chống tội phạm, từ đó chủ động chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tham mưu đề xuất khen thưởng 17 tập thể, 41 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc..

Trong thời gian tới, Công an huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục nắm tình hình người nước ngoài, nội bộ nhân dân, tôn giáo trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá - xã hội, lễ hội trên địa bàn, đặc biệt triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

.

Thu Trang

Nguồn :