M
19/01/2021 15:59

Chung một niềm tin

(LĐTĐ) Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 15) cũng là hội nghị cuối cùng của Khóa diễn ra từ ngày 16-17/1/2021 đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Hội nghị tạo tiền đề quan trọng để chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ thành công.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại thư viện công cộng Sẵn sàng đảm bảo an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Chung một niềm tin
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Uỷ viên Trung ương chính thức;

Thông qua nhân sự là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII với số phiếu tập trung rất cao. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chúng ta có thể vui mừng và tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khoá XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu biến động khó lường; bao nhiêu khó khăn, thử thách, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khoá đã đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để sắp tới chúng ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

“Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị lần này, lãnh đạo toàn Đảng khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại, là những hạt nhân lan toả kết quả tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần này trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, và mang tinh thần này vào Đại hội để tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng mong đợi và niềm hi vọng lớn lao của toàn Đảng, toàn dân”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.

Theo dự kiến, ngày 25/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Với thành công của Hội nghị Trung ương 15, toàn thể cán bộ, đảng viên; toàn thể nhân dân cùng chung một niềm tin Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công rực rỡ.

Mỗi đại biểu dự Đại hội, phát huy trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước Tổ chức và nhân dân để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới đáp ứng được mong mỏi của nhân dân; thực sự là trung tâm của đoàn kết, phát huy hết trí tuệ, bản lĩnh của từng đồng chí ủy viên Trung ương, của Ban Chấp hành Trung ương đưa đất nước bước vào một chu kỳ phát triển mới!

L.Hà

Nguồn :