M
20:52 | 21/10/2019

Chú trọng quản lý thông tin trên mạng trong tình hình mới

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc thực hiện Chương trình 05 của Thành ủy về "Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2020", trong đó chú trọng quản lý tốt thông tin trên mạng đã được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật.

chu trong quan ly thong tin tren mang trong tinh hinh moi Trao đổi kinh nghiệm xây dựng và vận hành Phố Sách Hà Nội
chu trong quan ly thong tin tren mang trong tinh hinh moi Gặp mặt cán bộ là thương binh, con em gia đình người có công với cách mạng
chu trong quan ly thong tin tren mang trong tinh hinh moi Phối hợp công tác quản lý nhà nước về phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Uỷ ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ đạo Chương trình 05, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động triển khai có hiệu quả Chương trình 05; xây dựng Kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng phòng, đơn vị, qua đó, tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung, bám sát nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Kết quả, công tác thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2019 được duy trì ổn định và nâng cao chất lượng trên mọi lĩnh vực.

chu trong quan ly thong tin tren mang trong tinh hinh moi

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố. (Ảnh: P.B)

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng việc quản lý thông tin trên mạng, theo dõi giám sát thông tin trên trang thông tin điện tử, loại bỏ những thông tin xấu, tác động tiêu cực đến cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng. Trong 2 năm (2018, 2019), Sở đã tổ chức tập huấn cho gần 1.600 giáo viên, cán bộ đoàn về công tác tuyên tuyền nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng khi tham gia môi trường mạng. Trên cơ sở đó, các cán bộ tham gia tập huấn đã truyền tải các nội dung của kế hoạch đến học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn Thành phố.

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ, góp phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong nhân dân và quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Thành phố.

Từ năm 2016 đến tháng 8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết 20.665 thủ tục hành chính, trong đó, có 14.954 hồ sơ trực tuyến qua mạng. Từ năm 2018 đến nay, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ chậm, muộn. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đều được chuẩn hóa theo quy trình ISO và đều được đưa ra giải quyết theo cơ chế "Một cửa".

Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh, phát triển hạ tầng viễn thông và phối hợp quản lý các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị dùng chung trên địa bàn Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng thực hiện tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự điều hành của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố trước, trong và sau các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm, các sự kiện, các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố.

Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong triển khai các nhiệm vụ thực hiện công tác quốc phòng, an ninh trật tự cũng được thực hiện tốt.

Để thực hiện tốt các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 05 từ nay đến 2020, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai tập trung vào một số giải pháp như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

Song song với đó là tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, chủ động dự báo, phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên môi trường mạng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chuyên môn về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin, rà quét, bóc gỡ mã độc và ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

P.B

Nguồn :