M
02/03/2021 21:59

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Dù gặp nhiều khó khăn, song năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh luôn chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở.

Đảm bảo chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam Nâng cao nhận thức, nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn Nắm bắt tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Xác định công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn là một trong những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã chủ động, tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở dưới nhiều hình thức.

Thực hiện Chương trình với chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở” với 7 nhóm vấn đề chủ yếu, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh thường xuyên phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, kỹ năng.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở
Nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến được Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh phối hợp tổ chức có hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chính trị, pháp luật... Liên đoàn Lao động huyện đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn, dài hạn với đa dạng các hình thức như: Đào tạo tập trung, tại chức, học từ xa. Qua các chương trình đào tạo, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động sẽ có thêm kỹ năng cần thiết đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 2 lớp tập huấn cho trên 400 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn về nghiệp vụ công tác công đoàn, kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, tư vấn về pháp luật lao động cho công nhân lao động.

Đồng thời cử cán bộ công đoàn tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo từng lĩnh vực chuyên môn do Liên đoàn Lao động thành phố, Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Thành phố, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức.

Lương Hằng

Nguồn :