M
02/03/2021 10:20

Đảm bảo chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Qua thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam của các cấp Công đoàn, Uỷ ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót từ đó giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Tập huấn triển khai điều lệ Công đoàn Việt Nam Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong năm 2020 vừa qua, Uỷ ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố đã giúp cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Theo đó, năm 2020, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.705 cuộc. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố kiểm tra 28 cuộc tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra 42 cuộc đồng cấp, kiểm tra 955 cuộc tại Công đoàn cơ sở; Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở kiểm tra 3.656 cuộc đồng cấp, kiểm tra 1.024 cuộc tại Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn.

Đảm bảo chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính tài sản Công đoàn tại Công đoàn cơ sở, hồi tháng 10/2020

Cùng đó, năm qua, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp Thành phố đã tổ chức giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ đồng cấp, giám sát Công đoàn cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được 2.671 cuộc, trong đó giám sát đối với tổ 2.442 cuộc, đối với cán bộ, đoàn viên 229 cuộc...

Ông Lương Quang Thành, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết,các quy định của Công đoàn.

Cụ thể, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; quy chế cơ quan, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở; phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội cùng cấp tổ chức đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động,triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đã được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn.

Các cấp Công đoàn cũng phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động và tập trung triển khai đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở được các cấp Công đoàn chú trọng, hầu hết Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đạt kết quả tốt.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt Nghị định 149/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Đặc biệt, các đơn vị đã tích cực phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân cùng cấp để chuẩn bị cũng như hoàn thiện các hồ sơ tài liệu khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội. Cùng đó, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank được các cấp Công đoàn triển khai rộng rãi.

Chú trọng công tác kiểm tra

Bên cạnh những ưu điểm, theo ông Lương Quang Thành, ở một số Công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại. Đó là, một số đơn vị chưa bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, quyền hạn mới theo Điều lệ XII Công đoàn Việt Nam trong quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra.

Việc duy trì chế độ sinh hoạt, họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra chưa đầy đủ; biên bản của cuộc họp ghi chưa đúng thể thức văn bản, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học; sau hội nghị Ban chấp hành thường kỳ chưa ra Nghị quyết để triển khai thực hiện... Cùng đó, tỷ lệ các đơn vị nộp thỏa ước lao động tập thể và quy chế đối thoại trong doanh nghiệp về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn thấp, chất lượng Thỏa ước lao động tập thể chưa cao.

Việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 149/NĐ-CP ngày 7/11/2018 ở các đơn vị doanh nghiệp số lượng, chất lượng chưa cao, nhiều đơn vị tổ chức đối thoại với người lao động còn mang tính hình thức, chưa phát huy được việc thực hiện dân chủ tại cơ sở, chưa đúng theo quy định.

Ngoài ra, vẫn còn những đơn vị thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời. Đặc biệt, hoạt động ở một số Công đoàn cơ sở còn nhiều khó khăn, vai trò Công đoàn cơ sở còn hạn chế. Ngoài ra, một số đơn vị việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, phần mềm quản lý văn bản còn chậm tiến độ đề ra.

“Tuy còn những tồn tại như vậy nhưng sau kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót từ đó giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam”- Ông Lương Quang Thành nói.

Từ những kết quả đạt được và với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021, ông Lương Quang Thành cho biết, năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục chủ động giúp Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới đồng thời tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp chỉ đạo hoạt động Uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam theo quy định.

Dự kiến, trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ kiểm tra, giám sát từ 20-25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc. Liên đoàn Lao động Thành phố giao Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cơ sở trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở sẽ kiểm tra đồng cấp, kiểm tra công đoàn tổ, bộ phận.

Nội dung kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào việc xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra theo quy định, triển khai phổ biến thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Kiểm tra việc xây dựng các chương trình, kế hoạch nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; việc thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước Lao động tập thể; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của công đoàn, công khai tài chính, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra về việc thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh...

“Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp cũng sẽ chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của Công đoàn đồng thời, xác định rõ nội dung, đối tượng vi phạm, có chương trình, kế hoạch để tổ chức kiểm tra kịp thời những dấu hiệu vi phạm; kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm và giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo nghiêm việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn”- ông Lương Quang Thành khẳng định./.

Phạm Diệp

Nguồn :